Badania / analizy rynku pracy

Lp. Tytuł Dodano
1. Raport „Działalność Agencji Zatrudnienia w województwie dolnośląskim” 21 grudzień 2018
2. Analiza instytucji szkoleniowych z województwa dolnośląskiego w okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2016r. 20 grudzień 2017
3. Badanie przedsiębiorców z obszaru województwa dolnośląskiego dotyczącego zapotrzebowania na pracowników w perspektywie średniookresowej, w tym wpływu rozwoju technologii na rynek pracy (...) 20 grudzień 2017
4. Badanie dotyczące gotowości do podjęcia pracy przez osoby długotrwale bezrobotne zamieszkujące największe miasta Dolnego Śląska, tj. Jelenią Górę, Legnicę, Wałbrzych i Wrocław. 20 grudzień 2017