Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

EDUKACJA I PRACA

Logo Edukacja i Praca

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a szkolnictwem zawodowym

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucja regionalna, odpowiedzialna za kreowanie polityki rynku pracy wspiera działania mające na celu inicjowanie i poprawę współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a szkolnictwem zawodowym.

Na stronie prezentujemy pakiet informacji, który może być przydatny stronom zainteresowanym współpracą tj. dyrektorom i nauczycielom szkół zawodowych, uczniom, absolwentom oraz pracodawcom.

Współpraca przynosi wymierne korzyści wszystkim jej uczestnikom. Dla szkół to szansa na stałe podnoszenie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy. Uczniowie mają możliwość uzyskania umiejętności i doświadczenia wymagane przez pracodawców. Pracodawcy mogą uzupełniać luki kadrowe, pozyskując pracowników spełniających ich oczekiwania.

BAZA PRACODAWCÓW Dolnego Śląska deklarujących chęć nawiązania współpracy ze szkołami przy realizacji praktycznej nauki zawodu, z podziałem na branże/zawody.
BAZA SZKÓŁ ZAWODOWYCH Dolnego Śląska, zawierająca aktualne profile zawodowe oferowane w szkołach oraz informacje na temat deklarowanej współpracy z pracodawcami, z podziałem na powiaty.
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK współpracy szkół z przedsiębiorstwami.
KLASTRY edukacyjne.
WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW regulujących organizację praktyk zawodowych i staży.
WYNIKI BADAŃ zrealizowanych w 2019 r. pt.: „Współpraca szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami w województwie dolnośląskim” (opracowanie DUWP).
BROSZURA zawierająca opis wybranych form współpracy.
WYSZUKIWARKA SZKÓŁ i ZAWODÓW Można tu znaleźć podstawowe dane dotyczące branżowych szkół I stopnia i techników na Dolnym Śląsku takie jak: nazwa, adres, telefon, e-mail, strona www, jak również aktualny wykaz zawodów oraz materiał promocyjny szkoły. Wyszukiwarka prowadzona jest przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Przedsiębiorco, jeśli jesteś zainteresowany organizacją praktyk absolwenckich, praktyk dla uczniów, staży lub inną formą współpracy ze szkołą, wpisz się do naszej bezpłatnej BAZY PRACODAWCÓW ! prześlij formularz

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław