Akty prawne

- Rozporządzenie MPi PS w sprawie przyznawania środków z KFS

- Wyciąg z ustawy