KFS Limity 2018

Informacja o podziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu
na rok 2018

Stosownie do art. 109 ust. 2j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), na podstawie zapotrzebowań złożonych przez samorządy powiatów w ramach priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, zarząd województwa dokonał następującego podziału środków ujętych w planie wydatków środków KFS w roku 2018 dla powiatowych urzędów pracy:

 

lp.

Nazwa powiatu

kwota (tys.)

1

bolesławiecki

241,0

2

dzierżoniowski

158,0

3

głogowski

152,0

4

górowski

92,0

5

jaworski

159,0

6

jeleniogórski

285,0

7

kamiennogórski

133,0

8

kłodzki

275,0

9

legnicki

272,0

10

lubański

141,0

11

lubiński

281,0

12

lwówecki

98,0

13

milicki

120,0

14

oleśnicki

233,0

15

oławski

140,0

16

polkowicki

234,0

17

strzeliński

107,0

18

średzki

147,0

19

świdnicki

291,0

20

trzebnicki

195,0

21

wałbrzyski

325,0

22

wołowski

165,0

23

wrocławski

1 520,1

24

ząbkowicki

250,0

25

zgorzelecki

182,0

26

złotoryjski

194,0

SUMA:

6 390,1