KFS Limity 2019

Informacja o podziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu na rok 2019

Stosownie do art. 109 ust. 2j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), na podstawie zapotrzebowań złożonych przez samorządy powiatów w ramach priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, zarząd województwa dokonał następującego podziału środków ujętych w planie wydatków środków KFS w roku 2019dla powiatowych urzędów pracy:

lp.

Nazwa powiatu

kwota (tys.)

1

bolesławiecki

500,0

2

dzierżoniowski

237,5

3

głogowski

330,0

4

górowski

150,0

5

jaworski

322,5

6

jeleniogórski

400,0

7

kamiennogórski

200,0

8

kłodzki

800,0

9

legnicki

900,0

10

lubański

300,0

11

lubiński

800,0

12

lwówecki

120,0

13

milicki

200,0

14

oleśnicki

300,0

15

oławski

180,0

16

polkowicki

500,0

17

strzeliński

200,0

18

średzki

332,0

19

świdnicki

600,0

20

trzebnicki

450,0

21

wałbrzyski

900,0

22

wołowski

340,0

23

wrocławski

3 225,0

24

ząbkowicki

500,0

25

zgorzelecki

400,0

26

złotoryjski

400,0

SUMA:

13 587,0