Wytyczne MRPiPS


- Krajowy Fundusz Szkoleniowy, trójstronne umowy szkoleniowe
- Księga Znaku KFS
- MPiPS Broszura KFS