Projekty Własne

Loga do projektu Praca bez granic

Praca bez granic

O projekcie...

Informacja o projekcie (listopad 2022)

------------  *  *  *  ------------

Tekst alternatywny do przesłanego obrazka: Projekt pn. Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej

O projekcie...

------------  *  *  *  ------------

Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE

O projekcie ...

------------  *  *  *  ------------

 

Chcę – szukam – znajduję – pracuję w UE

O projekcie ...

 

------------  *  *  *  ------------

 

Logo EURES

Wsparcie dla mobilności w Europie, ułatwienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego skorzystania z ofert pracy w ramach sieci EURES

1. O projekcie

------------  *  *  *  ------------

 

Logotyp DG Edukacja i Kultura Program
Program Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci1. „Wymiany i spotkania transgraniczne” (WIST)

2. „What about you?”

3. „European Best Practices on Cross Border Internship and Labour Mobility” (EBCIL)

4. “Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities"

 

------------  *  *  *  ------------logotyp Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013


1.  „Sieć współpracy Urzędów Pracy – EUROPRACA SUDETY“

 

------------  *  *  *  ------------

 
Logotyp Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Polska – Saksonia 2007 – 2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej  Polska –Saksonia 2007 – 2013

 

1."50 PLUS"

2."Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy 
POWT Polska–Saksonia"

3."DAZIA"

4."PRACTPLANT"

 

------------  *  *  *  ------------

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20131. „Nowoczesny doradca zawodowy w PSZ”

2. „Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. ”trudnego klienta” instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska”

3. „Doradztwo na odległość - badanie alternatywnej formy poradnictwa zawodowego”

4. „Poradnictwo na odległość”

5. „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”

 

------------  *  *  *  ------------SPO RZL 2004-2006


1. "Efektywne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy szansą bezrobotnych"

 

------------  *  *  *  ------------

 
Logotyp

INTERREG 2004-2006


1. „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy”

2. „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy oraz przygotowanie do utworzenia przygranicznej sieci współpracy urzędów pracy na obszarze Euroregionu Nysa”

 

------------  *  *  *  ------------

 


 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW SEKTORA OŚWIATY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY

1. O projekcie