Monitoring Zawodów

Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i jest jednym z zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest wykonywany według nowej metodologii przygotowanej w roku 2015 w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

ROK 2019


Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2019 r.


Aneks Statystyczny za 2019 r.


Informacja sygnalna za II półrocze 2019 r.


Informacja sygnalna za I półrocze 2019 r.

 

ROK 2018


Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2018 r.

Informacja sygnalna za II półrocze 2018 r.


Informacja sygnalna za I półrocze 2018 r.


ROK 2017


Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 r.


Informacja sygnalna za II półrocze 2017 r.


Informacja sygnalna za I półrocze 2017 r.


ROK 2016


Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 r.


Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r.


Informacja sygnalna za I półrocze 2016 r.


ROK 2015


Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 r. – wersja 2
(W październiku i listopadzie br. firma Sygnity przygotowująca tabele z danymi do opracowania raportu dokonała ponownego naliczenia danych. Wymagało to skorygowania danych zamieszczonych w poprzednim raporcie przygotowanym w oparciu o dane zawarte we wcześniej naliczonych tablicach wynikowych. Nowa wersja raportu opracowana została na podstawie danych z 9 listopada br.)


Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 r.


Raport z monitoringu za 2015 r.


Informacja sygnalna za 2015 r.


Informacja sygnalna za i półrocze 2015 r.


Zmiana metodologii prowadzenia monitoringu od 2015 r.* * *


Archiwum monitoringu zawodów (lata 2006-2014)