Opracowania statystyczne

Wydział Statystyki i Analiz DWUP przygotował informację dotyczącą sytuacji osób niepełnosprawnych pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy oraz działaniach na rzecz niepełnosprawnych klientów pup-ów.

Niepełnosprawni bezrobotni na dolnośląskim rynku pracy w 2017 r.

Niepełnosprawni bezrobotni na dolnoślaskim rynku pracy w 2016r.

Niepełnosprawni bezrobotni na dolnośląskim rynku pracy w 2013 r.

Niepełnosprawni bezrobotni na dolnośląskim rynku pracy w 2012 r.

Sprawozdanie za II półrocze 2012 r.

 

Archiwum

Niepełnosprawni bezrobotni na dolnośląskim rynku pracy w 2011 r.

Sprawozdanie