Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

 

 

Tryb postępowania

przy opiniowaniu nowych kierunków kształcenia w województwie dolnośląskim

 

 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa wniosek o zaopiniowanie przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy nowego kierunku kształcenia elektronicznie na adres e-mail: wrrp@dwup.pl 
  oraz w formie papierowej na adres:
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
  ul. Kwiatkowskiego 4,  52-326  Wrocław
 2. Sekretariat Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy   -  tel. 71 - 39 74 193  lub 191
 3. Wojewódzka Rada Rynku Pracy wydaje opinię w sprawie wnioskowanego kierunku kształcenia na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz informacji o sytuacji na rynku pracy odnośnie wnioskowanego kierunku kształcenia.
 4. Wniosek jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy po dniu złożenia wniosku.
 5. Wojewódzka Rada Rynku Pracy wydaje - w formie uchwały - opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia. 

 

 

Plik do pobrania:

Wniosek o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia