Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Tryb postępowania

przy opiniowaniu nowych kierunków kształcenia w województwie dolnośląskim

 

  1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa wniosek o zaopiniowanie przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy nowego kierunku kształcenia elektronicznie na adres e-mail: wrrp@dwup.pl 
    oraz w formie papierowej na adres:
    Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
    Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.

  2. Wojewódzka Rada Rynku Pracy wydaje opinię w sprawie wnioskowanego kierunku kształcenia na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz informacji o sytuacji na rynku pracy odnośnie wnioskowanego kierunku kształcenia.
  3. Wniosek jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy po dniu złożenia wniosku.
  4. Wojewódzka Rada Rynku Pracy wydaje - w formie uchwały - opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia. 

Plik do pobrania:

Wniosek o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia