Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Skład osobowy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (kadencja 2021-2025)

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) Marszałek Województwa Dolnośląskiego zarządzeniem nr 44/2021 z 26 maja 2021 r., powołał Wojewódzką Radę Rynku Pracy.

W skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na kadencję 2021-2025 wchodzą członkowie następujących struktur organizacyjnych:

 1. Andrzej OtrębaPrzewodniczący WRRP - przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego;
 2. Roman Potocki Wiceprzewodniczący WRRP - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego;
 3. Artur SawryczWiceprzewodniczący WRRP - przedstawiciel Konfederacji LEWIATAN;

Pozostali członkowie Rady

 1. Kazimierz Kimso  – przedstawiciel Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”;
 2. Marzena Berezowska – przedstawicielka Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych;
 3. Krzysztof Inglot – przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Marian Fornalski – przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej;
 5. Marek Woron – przedstawiciel Dolnośląskiej Loży Business Centre Club;
 6. Arleta Chorąży – przedstawicielka Federacji Przedsiębiorców Polskich;
 7. Anna Pętalska-Nispoń – przedstawicielka Dolnośląskiej Izby Rolniczej;
 8. Eugeniusz Chrzan – przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
 9. Piotr Psiuk – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych;
 10. Andrzej Wiewióra – przedstawiciel Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;
 11. Adam Babuśka - przedstawiciel organów jednostek samorządu terytorialnego;
 12. Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka – przedstawicielka nauki – Uniwersytet Ekonomiczny.

 

 
Skład osobowy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (kadencja 2017-2021)
Skład osobowy Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia (kadencja 2013-2017)

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław