Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Uchwały i stanowiska WRRP

Uchwały WRRP podjęte w 2019 roku:

 1. Uchwała Nr 1 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1w Krzyżowicach.
 2. Uchwała Nr 2 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.
 3. Uchwała Nr 3 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie-Zdrój.
 4. Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie.
 5. Uchwała Nr 5 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Gimnazjum nr 17 (od 01.09.2019 r. Technikum nr 18) we Wrocławiu.
 6. Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich.
 7. Uchwała Nr 7 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy.
 8. Uchwała Nr 8 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu.
 9. Uchwała Nr 9 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.
 10. Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2019.
 11. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 12. Uchwała Nr 12 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu.
 13. Uchwała Nr 13 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie.
 14. Uchwała Nr 14 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu.
 15. Uchwała Nr 15 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy.
 16. Uchwała Nr 16 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 3 Technikum nr 16 we Wrocławiu.
 17. Uchwała Nr 17 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku.
 18. Uchwała Nr 18 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Legnicy.
 19. Uchwała Nr 19 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół w Miliczu.
 20. Uchwała Nr 20 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Lubinie.
 21. Uchwała Nr 21 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu.
 22. Uchwała Nr 22 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy.
 23. Uchwała Nr 23 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu.
 24. Uchwała Nr 24 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Regionalnym Ośrodku Edukacji w Szkole Policealnej we Wrocławiu .
 25. Uchwała Nr 25 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w „Euroconsulting” Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu w Szkole Policealnej dla dorosłych w Oleśnicy.
 26. Uchwała Nr 26 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu.
 27. Uchwała Nr 27 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.
 28. Uchwała Nr 28 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Technikum nr 2 w Legnicy.
 29. Uchwała Nr 29 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Regionalnym Ośrodku Edukacji w Technikum we Wrocławiu.
 30. Uchwała Nr 30 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.
 31. Uchwała Nr 31 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie.
 32. Uchwała Nr 32 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie.
 33. Uchwała Nr 33 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.
 34. Uchwała Nr 34 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu.
 35. Uchwała Nr 35 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół w Głogowie.
 36. Uchwała Nr 36 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie.
 37. Uchwała Nr 37 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.
 38. Uchwała Nr 38 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie.
 39. Uchwała Nr 39 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Mrowinach w Szkole Branżowej I Stopnia przy MOW Mrowiny.
 40. Uchwała Nr 40 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach.
 41. Uchwała Nr 41 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie.
 42. Uchwała Nr 42 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.
 43. Uchwała Nr 43 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Regionalnej Szkole Turystycznej Technikum w Polanicy-Zdrój.
 44. Uchwała Nr 44 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu.
 45. Uchwała Nr 45 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie.
 46. Uchwała Nr 46 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim.
 47. Uchwała Nr 47 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
  w Jeleniej Górze.
 48. Uchwała Nr 48 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze.
 49. Uchwała Nr 49 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze.
 50. Uchwała Nr 50 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie.


Pobierz uchwały (1-6) z dnia 13.02.2019
Pobierz uchwały (7-8) z dnia 04.03.2019
Pobierz uchwały (9) z dnia 14.03.2019  
Pobierz uchwały (10-39) z dnia 20.03.2019 
Pobierz uchwały (40-50) z dnia 04.04.2019

 

Uchwały WRRP podjęte w 2018 roku:

 1. Uchwała Nr 1 w sprawie w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej
 2. Uchwała Nr 2 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Nowej Rudzie
 3. Uchwała Nr 3 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu
 4. Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
 5. Uchwała Nr 5 w  sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie Zdroju
 6. Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu
 7. Uchwała Nr 7 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni
 8. Uchwała Nr 8 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich
 9. Uchwała Nr 9 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Głogowie
 10. Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w  Bielawie
 11. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku
 12. Uchwała Nr 12 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi
 13. Uchwała Nr 13 w sprawie zaopiniowania w Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
 14. Uchwała nr 14 w sprawie zaopiniowania w Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
 15. Uchwała Nr 15 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie
 16. Uchwała Nr 16 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie
 17. Uchwała Nr 17 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie
 18. Uchwała Nr 18 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy
 19. Uchwała Nr 19 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu
 20. Uchwała Nr 20 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej
 21. Uchwała nr 21 w sprawie zaopiniowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
 22. Uchwała Nr 22 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy
 23. Uchwała Nr 23 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze
 24. Uchwała Nr 24 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy
 25. Uchwała Nr 25 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie
 26. Uchwała Nr 26 w sprawie zaopiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018
 27. Uchwała Nr 27 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 28. Uchwała Nr 28 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
 29. Uchwała Nr 29 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu
 30. Uchwała Nr 30 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze
 31. Uchwała Nr 31 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
 32. Uchwała Nr 32 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu
 33. Uchwała Nr 33 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
 34. Uchwała Nr 34 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
 35. Uchwała Nr 35 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Publicznej Szkole Gastronomicznej HO-GA Branżowej we Wrocławiu
 36. Uchwała Nr 36 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
 37. Uchwała Nr 37 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie
 38. Uchwała Nr 38 w sprawie zmiany Regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
 39. Uchwała Nr 39 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim
 40. Uchwała Nr 40 w sprawie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2017.
 41. Uchwała Nr 41 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za I półrocze 2018 roku.
 42. Uchwała Nr 42 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.
 43. Uchwała Nr 43 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie.
 44. Uchwała Nr 44 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdrój.
 45. Uchwała Nr 45 w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 46. Uchwała Nr 46 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1w Dzierżoniowie.
 47. Uchwała Nr 47 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku.
 48. Uchwała Nr 48 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Polkowicach.
 49. Uchwała Nr 49 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich.
 50. Uchwała Nr 50 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich.
 51. Uchwała Nr 51 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie.
 52. Uchwała Nr 52 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim.
   


Pobierz uchwały (1) z dnia 14.02.2018
Pobierz uchwały (2-25) z dnia 27.02.2018
Pobierz uchwały (26-38) z dnia 18.04.2018
Pobierz uchwały (39) z dnia 27.04.2018
Pobierz uchwały (40-45) z dnia 26.09.2018
Pobierz uchwały (46-52) z dnia 18.12.2018

 

Uchwały WRRP podjęte w 2017 roku:
 

 1. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
 2. Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
 3. Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
 4. Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie.
 5. Uchwała Nr 5 w  sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu.
 6. Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze.
 7. Uchwała Nr 7 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.
 8. Uchwała Nr 8 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu.
 9. Uchwała Nr 9 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.
 10. Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej.
 11. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie.
 12. Uchwała Nr 12 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.
 13. Uchwała Nr 13 w sprawie zaopiniowania dwuletniego eksperymentalnego programu kształcenia w zawodach nieprzewidzianych w prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu.
 14. Uchwała nr 14 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2016.
 15. Uchwała Nr 15 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
 16. Uchwała Nr 16 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.
 17. Uchwała Nr 17 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie.
 18. Uchwała Nr 18 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.
 19. Uchwała Nr 19 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni.  
 20. Uchwała Nr 20 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu.
 21. Uchwała nr 21 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 22. Uchwała Nr 22 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.
 23. Uchwała Nr 23 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu.
 24. Uchwała Nr 24 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Technikum działającym w Zespole Szkół w Lubomierzu.
 25. Uchwała Nr 25 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Legnicy.
 26. Stanowisko Nr 1 w sprawie zmian w planie Funduszu Pracy na 2018 rok.

 


Pobierz uchwały z dnia 24 kwietnia 2017
Pobierz uchwały z dnia 23 czerwca 2017
Pobierz uchwały z dnia 30 października 2017
Pobierz stanowisko z dnia 30 października 2017

 


Zobacz również:
Uchwały i stanowiska Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 
 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław