Uchwały i stanowiska WRRP

Uchwały WRRP podjęte w 2017 roku:
 

 1. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
 2. Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
 3. Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
 4. Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie.
 5. Uchwała Nr 5 w  sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu.
 6. Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze.
 7. Uchwała Nr 7 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.
 8. Uchwała Nr 8 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu.
 9. Uchwała Nr 9 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.
 10. Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej.
 11. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie.
 12. Uchwała Nr 12 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.
 13. Uchwała Nr 13 w sprawie zaopiniowania dwuletniego eksperymentalnego programu kształcenia w zawodach nieprzewidzianych w prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu.
 14. Uchwała nr 14 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2016.
 15. Uchwała Nr 15 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
 16. Uchwała Nr 16 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.
 17. Uchwała Nr 17 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie.
 18. Uchwała Nr 18 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.
 19. Uchwała Nr 19 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni.  
 20. Uchwała Nr 20 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu.
 21. Uchwała nr 21 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 22. Uchwała Nr 22 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.
 23. Uchwała Nr 23 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu.
 24. Uchwała Nr 24 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Technikum działającym w Zespole Szkół w Lubomierzu.
 25. Uchwała Nr 25 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Legnicy.
 26. Stanowisko Nr 1 w sprawie zmian w planie Funduszu Pracy na 2018 rok.

 


Pobierz uchwały z dnia 24 kwietnia 2017
Pobierz uchwały z dnia 23 czerwca 2017
Pobierz uchwały z dnia 30 października 2017
Pobierz stanowisko z dnia 30 października 2017

 


Zobacz również:
Uchwały i stanowiska Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia