Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy; ul Ogrodowa 5b; 58-306 Wałbrzych; tel. (074) 84 08 193, fax (074) 84 07 389
CIiPKZ - Strona główna
    
 O Centrach ...
CIiPKZ Jelenia Góra
CIiPKZ Legnica
CIiPKZ Wałbrzych
CIiPKZ Wrocław
Projekt: Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość
 Aktualności z Centrów
Rynek pracy: zawód czy kompetencje?
IV Ogólnopolski Tydzień Kariery Jelenia Góra
IV Ogólnopolski Tydzień Kariery Legnica
IV Ogólnopolski Tydzień Kariery Wałbrzych
IV Ogólnopolski Tydzień Kariery Wrocław
Wyzwania stojące przed poradnictwem zawodowym w kontekście przemian społecznych- Konferencja Legnica 2012
Szkolenie doradców EURES
Seminarium "Kompetencje, jako wymóg współczesnego rynku pracy"
"Dobre praktyki" w rekrutacji i selekcji pracowników
Sympozjum - Poradnictwo zawodowe na odległość - stan wdrożenia usługi.
Targi Pracy Profesja 2012
VI Lubińskie Targi Pracy
Targi Pracy i Informacji o Mobilności.
Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość
Bliżej Realiów Rynkowych-wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami.
"Jestem przeszczęśliwa, że mogę robić to, co robię" - wywiad z Beatą Tadlą, dziennikarką TVN
Światowy Dzień Przedsiębiorczości
III Ogónopolski Tydzień Kariery - Jelenia Góra
III Ogónopolski Tydzień Kariery - Legnica
III Ogónopolski Tydzień Kariery - Wałbrzych
III Ogónopolski Tydzień Kariery - Wrocław
PerformanSe - nowe narzędzia pracy doradców
Konferencja-"Rola całożyciowego doradztwa kariery w rozwoju regionu i Polski"
Doradcy zawodowi szkolą się w zakresie przepisów prawa pracy
Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę
Studenci Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego poznają rynek pracy.
V LUBIŃSKIE TARGI PRACY
Poradnictwo zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Legnicy.
Ogólnopolski Tydzień Kariery - Finał II Edycji
Otwarci na edukację i pracę.
 Terminy porad grupowych i zajęć aktywizacyjnych
CIiPKZ Jelenia Góra
CIiPKZ Legnica
CIiPKZ Wałbrzych
CIiPKZ Wrocław
 Aktualności - archiwum
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2010
Poradnictwo zawodowe dla podopiecznych MOPS
Szkolenie z obsługi osób niepełnosprawnych, cz.2.
Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych
Poradnictwo zawodowe w zakładzie karnym
Bariery i szanse wsparcia tzw. trudnego klienta instytucji rynku pracy - konferencja podsumowująca
Szukam Pracy - nowy program w PUP
VI Powiatowe targi Pracy w Dzierżoniowie
Szkolenia z technik prowadzenia zajęć grupowych
V Targi Pracy - "Młodzi na dolnośląskim rynku pracy"
IX Targi Pracy "Spotkania z pracodawcą"
Dolnośląska Giełda Edukacji i Pracy
Targi pracy PROFESJA
(nowa pozycja)
 Inne
Ustawa
Mapa serwisu
 Terminy porad grupowych i zajęć aktywizacyjnych » CIiPKZ Wałbrzych

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

 w Wałbrzychu

Zajęcia warsztatowe w kwiecień 2013r.

 

 

Szkolenia otwarte-dostępne dla wszystkich zainteresowanych

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć.

Nabór:  e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl,

  tel. 74/ 88 66 539, 537, 522

 

Kurs inspiracji

- poradnictwo grupowe

08-12 kwietnia          

                                                                                                                                 godz. 10.00-14.00

Pięciodniowe zajęcia warsztatowe przeznaczone dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, szczególnie zalecany dla osób długotrwale bezrobotnych.

Celem szkolenia jest osiągnięcie przez uczestników samodzielności  w podejmowaniu decyzji zawodowych, identyfikacja zasobów indywidualnych uczestników szkolenia, pozytywne formułowanie oczekiwań wiążących się z poszukiwaniem pracy, zwiększanie zdolności dostosowania się do zmieniających się nowych okoliczności na rynku pracy.

Cechą charakterystyczną kursu jest współtworzenie go przez uczestników poprzez podejmowanie decyzji, co będzie tematyką zajęć, tworzenia planów i programu kursu. W trakcie zajęć uczestnicy w grupowych i indywidualnych działaniach porządkują wiedzę o sobie samych, mają czas na samopoznanie i głębszą refleksję nad swoimi postawami i dążeniami życiowymi.

Metody pracy: szkolenie ma charakter warsztatowy, prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas wykładów interaktywnych, ćwiczeń w grupach i indywidualnych, dyskusji.

 

Miejsce szkolenia : 

DWUP , ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 123

Aktywny na rynku pracy

- zajęcia aktywizacyjne

04-05   kwietnia       

godz.10.00 - 14.00

Dwudniowe warsztaty skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz innych zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, wyzwolenie nowego sposobu myślenia o procesie zmian zachodzących na rynku pracy,

Podczas warsztatów uczestnicy poznają specyfikę lokalnego rynku pracy, oczekiwania  i wymagania lokalnych pracodawców, poznają  techniki i metody poszukiwania pracy oraz techniki rekrutacyjne.

 

Miejsce szkolenia : 

DWUP , ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 4

Zarządzanie stresem - radzenie sobie w trudnych sytuacjach

- poradnictwo grupowe

15 kwietnia

 godz.10.00 - 14.00

Jednodniowe zajęcia warsztatowe przeznaczone dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz wszystkich zainteresowanych nauką efektywnego radzenia sobie ze stresem,

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w radzeniu sobie ze stresem spowodowanym bezrobociem, zwiększenie świadomości na temat własnej reakcji na stres oraz nabycie praktycznych umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom działania stresu,

W ramach zajęć uczestnicy poznają przyczyny stresu, mechanizmy jego działania, techniki i metody radzenia sobie w trudnej sytuacji  oraz znaczenie poczucia własnej wartości jako elementu zapobiegającego wykluczeniu społecznemu.

 

Miejsce szkolenia : 

DWUP , ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 4

Poczucie własnej wartości a  sukces na rynku pracy

- poradnictwo grupowe

25-26 kwietnia

godz.10.00 - 14.00

Uczestnicy: długotrwale bezrobotni 

Poradnictwo grupowe dedykowane osobom długotrwale bezrobotnym, prowadzone przez doradcę zawodowego- psychologa.

Celem szkolenia  jest budowanie adekwatnego poczucia wartości  oraz  przygotowanie do radzenia sobie w stresujących sytuacjach na rynku pracy.

 

Miejsce szkolenia : 

DWUP , ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 4

Szkolenia adresowane do pełnoletnich osób

 niezarejestrowanych w urzędach pracy

(grupy szkolne prosimy o wcześniejsze rezerwowanie terminu)

e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl

tel. 74/ 88 66 539, 537, 522

Dziś uczeń-jutro pracownik

- poradnictwo grupowe połączone z informacją zawodową

 

                                                                                                                                     godz.9.00-12.00

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej. 

Założone cele:

1.      Uświadomienie uczniom roli wiedzy, zainteresowań, umiejętności
w konstruowaniu planów zawodowych.

2.      Poznanie swoich mocnych  i słabych stron jako atut na rynku pracy.

3.      Uświadomienie konsekwencji zmiany roli społecznej z  ucznia  na pracownika

 

Miejsce szkolenia : 

DWUP , ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 4

           W poszukiwaniu kompetencji - moja drabina do  kariery 

- poradnictwo grupowe połączone z informacją zawodową

 

godz.  9.00-12.00

Warsztaty dotyczące rozwoju edukacyjnego i zawodowego dla pełnoletnich uczniów  liceum ogólnokształcącego.  Doradcy zawodowi poprowadzą zajęcia grupowe mające na celu uświadomienie roli kompetencji w  realizacji planów edukacyjnych i zawodowych oraz przygotowanie młodzieży szkolnej do wejścia na współczesny rynek pracy. Poznanie jego charakteru, wymagań, jak też poznanie siebie w aspekcie planowania kariery.

 

Miejsce szkolenia : 

DWUP , ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 4

 

Szkolenia zamknięte dla zorganizowanych grup,

np. klientów ośrodków opieki społecznej lub innych instytucji  zainteresowanych szkoleniem

Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie terminu:

e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl

tel. 74/ 88 66 539, 537, 522

Alternatywne formy funkcjonowania na rynku pracy

- poradnictwo grupowe

09  kwietnia  - grupa A/2013

 

08.30-11.00

Partner: Centrum Integracji Rodziny w Wałbrzychu /MOPS Wałbrzych/Grupowe zajęcia warsztatowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (z tytułu niepełnosprawności, bezdomności, in.).Cel:   

1.     Wykazanie możliwości bycia aktywnym zawodowo poza formami ujętymi w Kodeksie Pracy.

  1. Analiza potencjału uczestników pod kątem samozatrudnienia.

Miejsce szkolenia: 

Klub Integracji Społecznej w Wałbrzychu

ul. Grota Roweckiego 3

58-309 Wałbrzych

Radzenie sobie ze stresem

-poradnictwo grupowe

10  kwietnia

                                                                                                                                 godz. 12.00-14.00

Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach związanych z edukacją i rynkiem pracy. Zajęcia skierowane do absolwentów szkoły prowadzone przez doradcę zawodowego- psychologa.

 

 

Miejsce szkolenia: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Traugutta 5,

58-100 Świdnica              

Od ogłoszenia do zatrudnienia

-poradnictwo grupowe

16  kwietnia

                                                                                                                                  godz. 10.00-13.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

Współpraca z doradcami zawodowymi z PUP Kłodzko w zakresie prowadzenia cyklicznych porad grupowych dla osób długotrwale bezrobotnych dotyczących odkrywania własnego potencjału, określania predyspozycji zawodowych, kompetencji i umiejętności.

 

Miejsce szkolenia : 

PUP w Kłodzku
ul. St. Okrzei 8,

57-300 Kłodzko

Szkolenie "Szukam pracy"

/wybrane sesje/

 

17 kwietnia  - godz. 8.00- 12.20- Sesja 16 i 17

24 kwietnia  - godz. 8.00- 11.10- Alternatywne formy funkcjonowania na rynku pracy

25 kwietnia  - godz. 8.00- 11.40- Poczucie własnej wartości

 

Organizator: Klub Pracy-  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Uczestnicy: długotrwale bezrobotni  skierowani na szkolenie ?Szukam pracy? do Klubu Pracy w Wałbrzychu.

Współpraca z wałbrzyskim Klubem Pracy przy realizacji szkolenia ?Szukam pracy". Podczas szkolenia uczestnicy przechodzą trening umiejętności poruszania się po rynku pracy. Poznają specyfikę lokalnego rynku pracy, oczekiwania i wymagania lokalnych pracodawców, uczą się przygotowywać dokumenty aplikacyjne,  poznają techniki i metody poszukiwania pracy oraz techniki rekrutacyjne. Celem zajęć jest wyzwolenie nowego sposobu myślenia w procesie zmian zachodzących na rynku pracy i zmiana aktywności zawodowej.  W ramach współpracy  z Klubem Pracy doradcy zawodowi z wałbrzyskiego Centrum wspierają liderów poprzez realizację sesji:

Program podstawowy:

- Sesja 16- Plan poszukiwania pracy

- Sesja 17- Podjęcie zatrudnienia

Trzeci tydzień szkolenia:

- Alternatywne formy funkcjonowania na rynku pracy.

- Poczucie własnej wartości- warsztaty z  doradcą zawodowym- psychologiem

 

Miejsce szkolenia: 

KP  Wałbrzych

ul. Dmowskiego 22

58-300 Wałbrzych

Samodzielny na rynku pracy cz.2

- szkolenie modułowe z zakresu poradnictwa grupowego

 

16-17 kwietnia  - godz. 8.30- 11.30-  grupa B/2013

23-24  kwietnia  - godz. 8.30- 11.30- grupa C/2013

   

godz. 08.30-11.30

Organizator: Centrum Integracji Rodziny w Wałbrzychu /MOPS Wałbrzych/

Szkolenie  składające się z 3 modułów-  zajęć warsztatowych - 2 dniowe. Uczestnikami będą  członkowie Klubu Integracji Społecznej głównie  osoby długotrwale bezrobotne,  zagrożone wykluczeniem społecznym (z tytułu niepełnosprawności, bezdomności, in.). Program szkolenia  obejmuje m.in. analizę własnego potencjału, badanie predyspozycji zawodowych, kompetencji i umiejętności, przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy, naukę opracowywania dokumentów aplikacyjnych, trening komunikacji interpersonalne i asertywności.

 

Miejsce szkolenia: 

Klub Integracji Społecznej w Wałbrzychu

ul. Mickiewicza 26

58-300 Wałbrzych

Wsparcie motywacji do aktywnego poszukiwania zatrudnienia

-zajęcia aktywizacyjne

30 kwietnia

                                                                                                                                  godz.  9.30-13.30

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Uczestnicy: długotrwale bezrobotni 

Zajęcia aktywizacyjne  z osobami bezrobotnymi  z zakresu nabycia umiejętności poszukiwania pracy                            i pobudzania aktywności na rynku pracy. Celem zajęć jest nabycie  podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy.

 

Miejsce szkolenia: 

DWUP , ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 4

Planowanie kariery zawodowej

- poradnictwo grupowe

 

19 kwietnia

11.30-13.30

Grupowe zajęcia warsztatowe  prowadzone  w ramach  cyklu zajęć organizowanych  przy współpracy z  Biurem Karier PWSZ w Wałbrzychu.  Uczestnicy: Studenci ostatnich lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Tematyka, m.in.:

 

o    19 kwietnia-    ?Dokumenty aplikacyjne + CV europejskie?

 

Miejsce szkolenia: 

PWSZ

im. Angelusa Silesiusa

w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 4,

58-300 Wałbrzych

 

 

 

 

 

               CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ
                                              W  WAŁBRZYCHU

                                                  

Zajęcia warsztatowe w II kwartale 2013r.

 

 

Szkolenia otwarte-dostępne dla wszystkich zainteresowanych

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć.

Nabór:  e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl,

  tel. 74/ 88 66 539, 537, 522

 

 

Kurs inspiracji

- poradnictwo grupowe

08-12    kwietnia

06-10    maja

03-07    czerwca          

                                                                                                             godz.10.00 - 14.00

 

Pięciodniowe zajęcia warsztatowe przeznaczone dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, szczególnie zalecany dla osób długotrwale bezrobotnych,

-  celem szkolenia jest osiągnięcie przez uczestników samodzielności  w podejmowaniu decyzji zawodowych, identyfikacja zasobów indywidualnych uczestników szkolenia, pozytywne formułowanie oczekiwań wiążących się z poszukiwaniem pracy, zwiększanie zdolności dostosowania się do zmieniających się nowych okoliczności na rynku pracy,

-  cechą charakterystyczną kursu jest współtworzenie go przez uczestników poprzez podejmowanie decyzji, co będzie tematyką zajęć, tworzenia planów i programu kursu,

-   w trakcie zajęć uczestnicy w grupowych i indywidualnych działaniach porządkują wiedzę o sobie samych, mają czas na samopoznanie i głębszą refleksję nad swoimi postawami i dążeniami życiowymi.

 

 

Miejsce szkolenia: 

DWUP, ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 4

 

Aktywny na rynku pracy

- zajęcia aktywizacyjne

04-05   kwietnia

16-17    maja

13-14   czerwca           

godz.10.00 - 14.00

 

Dwudniowe warsztaty skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz innych zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,

-   celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, wyzwolenie nowego sposobu myślenia o procesie zmian zachodzących na rynku pracy,

-   podczas warsztatów uczestnicy poznają specyfikę lokalnego rynku pracy, oczekiwania  i wymagania lokalnych pracodawców, poznają  techniki i metody poszukiwania pracy oraz techniki rekrutacyjne.

 

Miejsce szkolenia : 

DWUP , ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 4

 

Zarządzanie stresem - radzenie sobie w trudnych sytuacjach

- poradnictwo grupowe

15   kwietnia

20    maja

17   czerwca

 godz.10.00 - 14.00

 

Jednodniowe zajęcia warsztatowe przeznaczone dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz wszystkich zainteresowanych nauką efektywnego radzenia sobie ze stresem,

Celem zajęć jest wsparcie uczestników w radzeniu sobie ze stresem spowodowanym bezrobociem, zwiększenie świadomości na temat własnej reakcji na stres oraz nabycie praktycznych umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom działania stresu,

W ramach zajęć uczestnicy poznają przyczyny stresu, mechanizmy jego działania, techniki i metody radzenia sobie w trudnej sytuacji  oraz znaczenie poczucia własnej wartości jako elementu zapobiegającego wykluczeniu społecznemu.

 

Miejsce szkolenia: 

DWUP, ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 4

Poczucie własnej wartości a  sukces na rynku pracy

- poradnictwo grupowe

25-26   kwietnia

23-24    maja

27-28   czerwca       

godz.10.00 - 14.00

Uczestnicy: długotrwale bezrobotni 

Poradnictwo grupowe dedykowane osobom długotrwale bezrobotnym, prowadzone przez doradcę zawodowego- psychologa. Warsztaty mają celu budowanie adekwatnego poczucia wartości  oraz  przygotowanie do radzenia sobie w stresujących sytuacjach na rynku pracy.

 

Miejsce szkolenia: 

DWUP, ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 4

Szkolenia adresowane do pełnoletnich osób

 niezarejestrowanych w urzędach pracy

(grupy szkolne prosimy o wcześniejsze rezerwowanie terminu)

 

Dziś uczeń-jutro pracownik

- poradnictwo grupowe połączone z informacją zawodową

                                                                                                                                                                9.00-12.00

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej. 

Założone cele:

1.      Uświadomienie uczniom roli wiedzy, zainteresowań, umiejętności
w konstruowaniu planów zawodowych.

2.      Poznanie swoich mocnych  i słabych stron jako atut na rynku pracy.

3.      Uświadomienie konsekwencji zmiany roli społecznej z  ucznia  na pracownika

 

Miejsce szkolenia: 

DWUP, ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 4

W poszukiwaniu kompetencji - moja drabina do  kariery 

poradnictwo grupowe połączone z informacją zawodową

9.00-12.00

Warsztaty dotyczące rozwoju edukacyjnego i zawodowego dla pełnoletnich uczniów  liceum ogólnokształcącego.  Doradcy zawodowi poprowadzą zajęcia grupowe mające na celu uświadomienie roli kompetencji w  realizacji planów edukacyjnych i zawodowych oraz przygotowanie młodzieży szkolnej do wejścia na współczesny rynek pracy. Poznanie jego charakteru, wymagań, jak też poznanie siebie w aspekcie planowania kariery.

 

Miejsce szkolenia: 

DWUP, ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 4

Szkolenia zamknięte dla zorganizowanych grup,

np. klientów ośrodków opieki społecznej lub innych instytucji  zainteresowanych szkoleniem

 

Wsparcie motywacji do aktywnego poszukiwania zatrudnienia

-zajęcia aktywizacyjne

 

Terminy w trakcie uzgadniania

                                                                                                                          9.30-13.30

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Uczestnicy: długotrwale bezrobotni 

Zajęcia aktywizacyjne  z osobami bezrobotnymi  z zakresu nabycia umiejętności poszukiwania pracy i pobudzania aktywności na rynku pracy. Celem zajęć jest nabycie  podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy.

 

Miejsce szkolenia: 

DWUP, ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 4

Szkolenie "Szukam pracy"

Współpraca z wałbrzyskim Klubem Pracy przy realizacji szkolenia "Szukam pracy"

/wybrane sesje/

17 kwietnia  - godz. 8.00- 12.20- Sesja 16 i 17

24 kwietnia  - godz. 8.00- 11.10- Alternatywne formy funkcjonowania na rynku pracy

25 kwietnia  - godz. 8.00- 11.40- Poczucie własnej wartości

 

15 maja  - godz. 8.00- 12.20 -Sesja 8 i 15

22 maja  - godz. 8.00- 11.10- Alternatywne formy funkcjonowania na rynku pracy

23 maja  - godz. 8.00- 11.40- Poczucie własnej wartości

 

Partner: Klub Pracy-  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Uczestnicy: długotrwale bezrobotni  skierowani na szkolenie "Szukam pracy" do Klubu Pracy w Wałbrzychu.

Współpraca z wałbrzyskim Klubem Pracy przy realizacji szkolenia "Szukam pracy". Podczas szkolenia uczestnicy przechodzą trening umiejętności poruszania się po rynku pracy. Poznają specyfikę lokalnego rynku pracy, oczekiwania i wymagania lokalnych pracodawców, uczą się przygotowywać dokumenty aplikacyjne,  poznają techniki i metody poszukiwania pracy oraz techniki rekrutacyjne. Celem zajęć jest wyzwolenie nowego sposobu myślenia w procesie zmian zachodzących na rynku pracy i zmiana aktywności zawodowej.  W ramach współpracy  z Klubem Pracy doradcy zawodowi z wałbrzyskiego Centrum wspierają liderów poprzez realizację sesji:

Program podstawowy:

- Sesja   8- Formy zatrudnienia

- Sesja 15 Edukacja na rynku pracy

- Sesja 16- Plan poszukiwania pracy

- Sesja 17- Podjęcie zatrudnienia

Trzeci tydzień szkolenia:

- Alternatywne formy funkcjonowania na rynku pracy.

- Poczucie własnej wartości- warsztaty z  doradcą zawodowym- psychologiem

 

Miejsce szkolenia /kwiecień, maj/: 

KP  Wałbrzych

ul. Dmowskiego 22

58-300 Wałbrzych

Szkolenie "Szukam pracy"

Współpraca z Klubem Pracy w Jedlinie Zdroju

przy realizacji szkolenia  "Szukam pracy"

/wybrane sesje/

14 czerwiec  - godz. 8.00- 12.20-Sesja 16 i 17

19 czerwiec  - godz. 8.00- 11.10- Alternatywne formy funkcjonowania na rynku pracy

20 czerwiec  - godz. 8.00- 11.40- Poczucie własnej wartości

 

Partner: Klub Pracy-  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Uczestnicy: długotrwale bezrobotni  skierowani na szkolenie "Szukam pracy" do Klubu Pracy w Wałbrzychu.

Współpraca z wałbrzyskim Klubem Pracy przy realizacji szkolenia "Szukam pracy". Podczas szkolenia uczestnicy przechodzą trening umiejętności poruszania się po rynku pracy. Poznają specyfikę lokalnego rynku pracy, oczekiwania i wymagania lokalnych pracodawców, uczą się przygotowywać dokumenty aplikacyjne,  poznają techniki i metody poszukiwania pracy oraz techniki rekrutacyjne. Celem zajęć jest wyzwolenie nowego sposobu myślenia w procesie zmian zachodzących na rynku pracy i zmiana aktywności zawodowej.  W ramach współpracy  z Klubem Pracy doradcy zawodowi z wałbrzyskiego Centrum wspierają liderów poprzez realizację sesji:

Program podstawowy:

- Sesja 16- Plan poszukiwania pracy

- Sesja 17- Podjęcie zatrudnienia

Trzeci tydzień szkolenia:

- Alternatywne formy funkcjonowania na rynku pracy.

- Poczucie własnej wartości- warsztaty z  doradcą zawodowym- psychologiem

 

Miejsce szkolenia /czerwiec/: 

KP  Jedlina Zdrój

ul. Piastowska 11

58-330 Jedlina Zdrój

Dokumenty aplikacyjne

- współpraca z wałbrzyskim Klubem Pracy przy realizacji zajęć aktywizacyjnych:         

Profil poszukującego zatrudnienia- analiza umiejętności poszukiwania pracy

 

  21 maja 

12.00-14.00

Partner: Klub Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Uczestnicy: długotrwale bezrobotni  skierowani na zajęcia aktywizacyjne do Klubu Pracy

Zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy realizowane w formie warsztatów. Mają na celu  przygotowanie uczestników do aktywnego i samodzielnego  poszukiwania zatrudnienia.


Miejsce szkolenia: 

KP  Wałbrzych

ul. Dmowskiego 22

58-300 Wałbrzych

Wejście na rynek pracy

21 maja 

24 maja 

11.00-13.30

Warsztat dający podstawowe informacje na temat usług publicznych służb zatrudnienia PUP i DWUP skierowany do pełnoletniej niepełnosprawnej młodzieży  kończącej zasadniczą szkołę specjalną.

 

Miejsce szkolenia : 

DWUP , ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

CIiPKZ, sala nr 123

Bilans własnych kompetencji

 

 Terminy w trakcie uzgadniania                                                                                                                                                                

10.00-14.00

Zajęcia mają na celu przekonanie uczestników o tym, że osoba podejmująca decyzje zawodowe powinna posiadać wiedzę o sobie, swoich kompetencjach osobistych i organizacyjnych, czyli o środowisku zawodowym, stanowisku pracy i wymaganiach stawianych pracownikom przez pracodawców oraz rynek pracy. W świecie pracy każdy powinien dysponować umiejętnością dokonywania bilansu własnych kompetencji, czyli określenia wiedzy, umiejętności i doświadczenia jakie posiada, ale również wiedzy o tym gdzie i w jaki sposób może je wykorzystać. 

Grupa docelowa: działanie skierowane do ankieterów zatrudnionych w wałbrzyskim WUS.

 

Miejsce szkolenia: 

Wojewódzki Urząd Statystyczny 
Oddział w Wałbrzychu

58-300 WAŁBRZYCH, ul. Mickiewicza 14

Od ogłoszenia do zatrudnienia

- poradnictwo grupowe

Terminy w trakcie uzgadniania                                                                                                                                                              

10.00-13.00

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

Współpraca z doradcami zawodowymi z PUP Kłodzko w zakresie prowadzenia cyklicznych porad grupowych dla osób długotrwale bezrobotnych dotyczących odkrywania własnego potencjału, określania predyspozycji zawodowych, kompetencji i umiejętności.

 

Miejsce szkolenia: 

PUP w Kłodzku
ul. St. Okrzei 8,

57-300 KŁODZKO

Samodzielny na rynku pracy

- szkolenie modułowe z zakresu poradnictwa grupowego

 

Terminy w trakcie uzgadniania

                                                                                                                     08.30-11.30

Partner: Centrum Integracji Rodziny w Wałbrzychu /MOPS Wałbrzych/

Szkolenie  składające się z 3 modułów-  zajęć warsztatowych - 2 dniowe. Uczestnikami będą  członkowie Klubu Integracji Społecznej głównie  osoby długotrwale bezrobotne,  zagrożone wykluczeniem społecznym (z tytułu niepełnosprawności, bezdomności, in.). Program szkolenia  obejmuje m.in. analizę własnego potencjału, badanie predyspozycji zawodowych, kompetencji i umiejętności, przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy, naukę opracowywania dokumentów aplikacyjnych, trening komunikacji interpersonalne i asertywności.

 

Miejsce szkolenia: 

Klub Integracji Społeczne w Wałbrzychu

ul. Mickiewicza 26

58-300 Wałbrzych

Inspiracje zawodowe - analiza preferencji zawodowych

- poradnictwo grupowe

 

Terminy w trakcie uzgadniania

09.00-11.00

Partner: Centrum Integracji Rodziny w Wałbrzychu /MOPS Wałbrzych/

Zajęcia warsztatowe połączone z  badaniem preferencji zawodowych  /testy KZZ/ .

1.     Wejścia na rynek pracy z naciskiem na świadome wybory zawodowe.

2.     Badanie preferencji zawodowych ? test KZZ.

Uczestnikami zajęć będą  członkowie Klubu Integracji Społecznej głównie  osoby długotrwale bezrobotne,  zagrożone wykluczeniem społecznym (z tytułu niepełnosprawności, bezdomności, in.).

 

Miejsce szkolenia: 

Klub Integracji Społeczne w Wałbrzychu

ul. Mickiewicza 26

58-300 Wałbrzych

Alternatywne formy funkcjonowania na rynku pracy

- poradnictwo grupowe

Terminy w trakcie uzgadniania

08.30-12.30

Partner: Centrum Integracji Rodziny w Wałbrzychu /MOPS Wałbrzych/Grupowe zajęcia warsztatowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (z tytułu niepełnosprawności, bezdomności, in.).Cel:        

1.     Wykazanie możliwości bycia aktywnym zawodowo poza formami ujętymi w Kodeksie Pracy.

  1. Analiza potencjału uczestników pod kątem samozatrudnienia.

 

Miejsce szkolenia: 

Klub Integracji Społeczne w Wałbrzychu

ul. Mickiewicza 26

58-300 Wałbrzych

Planowanie kariery zawodowej

- poradnictwo grupowe

Terminy w trakcie uzgadniania

11.30-13.30

Grupowe zajęcia warsztatowe  prowadzone  w ramach  cyklu zajęć organizowanych  przy współpracy z  Biurem Karier PWSZ w Wałbrzychu.  Uczestnicy: Studenci ostatnich lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Tematyka, m.in.:

o    Dokumenty aplikacyjne + CV europejskie

o    Planowanie kariery zawodowej z badaniem zainteresowań zawodowych

o    Diagnoza potencjału zawodowego w oparciu o narzędzia z zakresu poradnictwa zawodowego i psychologii

o    Planowanie kariery zawodowej z badaniem zainteresowań zawodowych

o    Nowoczesne formy / techniki rekrutacji

o    Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych

 

Miejsce szkolenia: 

PWSZ

im. Angelusa Silesiusa

w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 4,

58-300 Wałbrzych

 

DWUP - CIiPKZ