Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu; ul Ogrodowa 5b; 58-306 Wałbrzych; tel. (074)88 66 500, fax (074) 88 66 509
Strona główna - KSZS
    
 Koordynacja SZS
Dokumenty do pobrania
Przepisy
Zadania
Zaświadczenie
Broszura informacyjna
Broszura Informacyjna 2019
Statystyka
Solvit
Kontakt
Koronawirus
 Koordynacja SZS » Koronawirus

 W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem wprowadziliśmy zdalną obsługę Klienta w całym Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Poniżej prezentujemy instrukcje kilku usług Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, które można załatwić bez wychodzenia z domu.

• TRANSFER ZASIŁKU Z ZAGRANICY DO POLSKI

1. Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy - można to zrobić zdalnie.
2. Prosimy o zrobienie czytelnego zdjęcia / skanu dokumentu U2 i zaświadczenia o rejestracji. Jeśli na zaświadczeniu nie ma nr PESEL, należy go dopisać.
3. Zdjęcia lub skany wysyłamy mailem na adres: walbrzych@dwup.pl lub kopie tych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych


• POLSKI ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH PO PRACY ZA GRANICĄ

1. Zarejestruj się jako bezrobotna w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy.
2. Po lewej stronie tej witryny znajduj się zakładka DOKUMENTY DO POBRANIA. Prosimy o pobranie, wydrukowanie, wypełnienie i czytelny podpis pozycje od 1 do 4:
- wniosek o potwierdzenie okresów ubezpieczenia,
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku,
- oświadczenie do wniosku o potwierdzenie okresu zatrudnienia ubezpieczenia,
- oświadczenie dot. ustalenia miejsca zamieszkania.
3. Załączamy do wcześniejszych wniosków kopie dokumentów dotyczących zatrudnienia za granicą:
- umowa o pracę,
- wypowiedzenie,
- rozliczenie roczne,
- odcinki wypłat.
4. Taki komplet dokumentów można wysłać do DWUP przez platformę E-PUAP lub pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych


• WYDANIE DOKUMENTU PD U1 – POTWIERDZENIE OKRESÓW ZATRUDNIENIA W POLSCE

1. Po lewej stronie tej witryny znajduj się zakładka DOKUMENTY DO POBRANIA. Prosimy o pobranie, wydrukowanie, wypełnienie i czytelny podpis pozycji 5 – wniosek o wydanie dokumentu PD U1.
2. Załączamy do wcześniejszego wniosku oryginalne:
- świadectwa pracy,
- umowy zlecenie wraz z rachunkami,
- zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Taki komplet dokumentów można wysłać do DWUP przez platformę E-PUAP lub pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych

Wszystkie dokumenty, poradniki i więcej informacji udostępniamy na www.dwup.pl/kszs
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt - tel. 74 88 66 508 lub 76 85 03 403.
DWUP - KSZS