Wymiany i spotkania transgraniczne

Projekt: „Wymiany i spotkania transgraniczne” (WIST)
realizowany jest przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.