What about you?

„What about you?” – projekt Urzędu Pracy w Ceskiej Lipie (Czechy) realizowany w partnerstwie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, przy współpracy PUP Bolesławiec, PUP Jelenia Góra, PUP Kłodzko, PUP Lubań, PUP Lwówek Śl., PUP Wałbrzych, PUP Ząbkowice Śl.

 DWUP jako partner projektu jest obowiązany do realizacji następujących zadań: współpraca z UP Ceska Lipa przy realizacji projektu obejmującego 4 wymiany doświadczeń pomiędzy czeskimi i polskimi urzędami pracy w 2007 i 2008 r., czuwanie nad prawidłowością przeprowadzanych działań, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji nt. polskiego rynku pracy w miejscach, w których odbywać się będą wizyty czeskich urzędników.

Partnerstwo DWUP z UP Czeska Lipa wpisuje się w priorytety współpracy zagranicznej województwa z uwagi na porozumienie o współpracy podpisane
w 2003 r. pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Krajem Libereckim.

 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.