Informacje o projekcie

Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST)


Projekt: „Wymiany i spotkania transgraniczne” (WIST)
realizowany jest przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”Projekt dotyczy: wsparcia rozwoju i podnoszenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe i rozwój zasobów ludzkich poprzez wprowadzenie nowych metod
i praktyk kształcenia w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, a także
w partnerskich Powiatowych Urzędach Pracy w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich.

Celem projektu jest: podniesienie wiedzy i kwalifikacji pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz Powiatowych Urzędów Pracy, poprawa jakości usług świadczonych w urzędach pracy w zakresie obsługi osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Czechach, poprzez wymianę doświadczeń z czeskimi urzędami pracy.

Beneficjenci projektu: grupą docelową są 32 osoby, w tym doradcy zawodowi oraz osoby zajmujące się rozwojem zasobów ludzkich z DWUP w Wałbrzychu oraz 7 Powiatowych Urzędów Pracy z siedzibami w Kłodzku, Jeleniej Górze, Bolesławcu, Lubaniu, Ząbkowicach Śląskich, Lwówku Śląskim oraz Wałbrzychu.

Zaplanowane działania:
1. Spotkania organizacyjne i robocze.
2. Przygotowanie kulturowe.
3. Kurs języka angielskiego metodą on-line (przy wykorzystaniu Internetu) w wymiarze 48 godzin.
4. Cztery wymiany doświadczeń z urzędami pracy w Ceskiej Lipie, Jabloncu, Libercu
i Semily.
5. Seminarium upowszechniające wyniki.

Oczekiwane rezultaty projektu: rozwijanie regularnej współpracy polsko-czeskiej w zakresie informacji i usług rynku pracy pomiędzy urzędami włączonymi do projektu.

Okres realizacji projektu: 12 listopada 2007r. – 30 kwietnia 2009r."Projekt realizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego"


Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.