Dokumenty


1) Oficjalna strona Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci:

http://leonardo.org.pl

2) Umowa na wymiany:

http://leonardo.org.pl/index.php/ida/21