Harmonogram realizowanych zadań

Harmonogram realizacji zadań

1. Przygotowanie kulturowe, w ramach tego modułu proponujemy jednodniowe seminarium poświęcone m.in. stosunkom polsko-czeskim na pograniczu, najważniejszym wydarzeniom historyczno – kulturowym i bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej Czech, a także stereotypom polsko-czeskim.
2. Kurs językowy, kurs języka angielskiego metodą on-line (przy wykorzystaniu Internetu) na odpowiednich poziomach zaawansowania w wymiarze 48 godzin.
3. Wymiana doświadczeń, każdy z 32 uczestników projektu weźmie udział w jednej wymianie doświadczeń z czeskimi urzędami pracy.
4. Seminarium podsumowujące, na zakończenie projektu przewidziano seminarium podsumowujące działania i upowszechniające rezultaty projektu.