I. Przygotowanie kulturowe


Przygotowanie kulturowe odbyło się w Park – Hotelu przy ul. Pionierów 20 w Świdnicy.

W dniu 28 lutego 2008 roku odbyło się przygotowanie kulturowe, którego celem było przybliżenie uczestnikom projektu zagadnień historyczno – kulturowych oraz politycznych Republiki Czech. W przygotowaniu kulturowym udział wzięło 32 uczestników projektu oraz Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Wałbrzychu.

Program przygotowania kulturowego obejmował następujące zagadnienia:

1) Prezentacja projektu „Wymiany i spotkania transgraniczne”.
2) Stosunki polsko-czeskie na pograniczu (prezentacja Pana Igora Hoffmana, Urząd Miejski w Wałbrzychu).
3) Historia Czech – kamienie milowe (prezentacja Pana Jarosława Malickiego, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego).
4) Prezentacja współczesnej kultury Czech (prezentacja Pana Andrzeja Protasiuka)
5) Symbole narodowe – ustrój – gospodarka – aktualna sytuacja polityczna Czech (prezentacja Pana Igora Hoffman, Urząd Miejski w Wałbrzychu).
6) Z czego Czesi są dumni? Literatura, sztuka, muzyka, film (prezentacja Pana Stanisława Góry, Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne).
7) Prawda czy fałsz? Stereotypy polsko-czeskie (prezentacja Pana Stanisława Góry, Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne).

Wystąpienie Wicedyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu,
Pana Henryka Rataja
Wystąpienie dr Jarosława Malickiego
Uczestnicy przygotowania kulturowego Uczestnicy przygotowania kulturowego

Program przygotowania kulturowego
Prezentacja dot. projektu Wymiany i spotkania transgraniczne
Prezentacja pn. Stosunki polsko-czeskie na pograniczu
Prezentacja pn. Historia Czech-kamienie milowe
Prezentacja pn. Symbole narodowe – ustrój – gospodarka – aktualna sytuacja polityczna Czech