II. Kurs językowy metodą na odległość

W kolejnym etapie realizacji projektu rozpoczęliśmy realizację kursu języka angielskiego metodą na odległość, przy wykorzystaniu Internetu. Czas nauki jaki każdy słuchacz poświęci na naukę wynosi 48 godzin dydaktycznych (36 godzin zegarowych).
Kursem objęte zostały 32 osoby, w tym doradcy zawodowi oraz osoby zajmujące się rozwojem zasobów ludzkich z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz 7 Powiatowych Urzędów Pracy z siedzibami w Kłodzku, Jeleniej Górze, Bolesławcu, Lubaniu, Ząbkowicach Śląskich, Lwówku Śląskim oraz Wałbrzychu.

Kurs rozpoczął się w marcu 2008 roku jego zakończenie planowane jest w czerwcu 2008r.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia kursu.