III. Wymiany doświadczeń

Każdy z 32 uczestników projektu weźmie udział w jednej wymianie doświadczeń z czeskimi urzędami pracy, którą poprzedzi podpisanie indywidualnej umowy
z DWUP (wzór umowy znajduje się na stronie Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci pod adresem http://leonardo.org.pl/index.php/ida/21
w zakładce KONKURS 2007/ dokumenty do zarządzania – wymiany. Wyjazdy będą organizowane dla grup 8 – osobowych. Z uwagi na potrzebę zapewnienia wysokiej jakości prowadzonych działań, w każdej grupie zostanie wybrany lider, reprezentujący interesy uczestników i odpowiedzialny za przeprowadzenie prezentacji na temat polskiego rynku pracy.
W efekcie pobytu w instytucji goszczącej oraz realizacji programu merytorycznego, powstanie materiał informacyjny, obejmujący wybór zagadnień poruszanych podczas wymiany.
Każdy z uczestników projektu w ciągu 30 dni od zakończenia wymiany doświadczeń będzie zobowiązany przygotować raport wg wzoru zamieszczonego pod adresem http://leonardo.org.pl/index.php/ida/21 w zakładce KONKURS 2007/dokumenty do zarządzania – wymiany.

Po zrealizowaniu wymian Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu wystąpi do Krajowego Centrum Europass w celu pozyskania dokumentu Europass Mobilność, potwierdzającego okres i wiedzę nabytą przez uczestnika w trakcie wymiany doświadczeń
z czeskim urzędem pracy.

Terminy wymian dla poszczególnych grup: 

Grupa Zakładane daty wyjazdu z Polski oraz powrotu do Polski Zakładane daty rozpoczęcia i zakończenia wymiany Miejsce wymiany doświadczeń
I  11.05.2008 – 17.05.2008 12.05.2008 – 16.05.2008 Ceska Lipa
II 25.05.2008 – 31.05.2008 26.05.2008 – 30.05.2008 Jablonec n. Nisou
III 21.09.2008 – 27.09.2008  22.09.2008 – 26.09.2008 Liberec
IV 19.10.2008 – 25.10.2008  20.10.2008 – 24.10.2008 Semily

Ogólny harmonogram wymian


Wymiana doświadczeń pracowników DWUP i PUP z Urzędem Pracy w Ceskiej Lipie w dn. 12-16 maja 2008r.

Wizyta w przedsiębiorstwie Johnson Controls - producenta tapicerek samochodowych Uczestnicy wymiany podczas zwiedzania zamku Lemberk
Wizyta w Wydziale Pomocy Społecznej Wizyta uczestników wymiany doświadczeń w szkole zawodowej

Wymiana doświadczeń pracowników PUP z Urzędem Pracy w Jabloncu nad Nisou w dn. 26-30 maja 2008r.

Wizyta w przedsiębiorstwie Jablonex Wizyta uczestników wymiany doświadczeń w szkole zawodowej

Uczestnicy wymiany podczas spotkania w 
Urzędzie Miasta w Jabloncu n. Nisou

Uczestnicy podczas zajęć w Urzędzie Pracy w Jabloncu n. Nisou

Wymiana doświadczeń pracowników DWUP i PUP z Urzędem Pracy w Libercu w dn. 22-26 września 2008r.

Prezentacja systemu świadczeń społecznych - siedziba Urzędu Pracy w Libercu

Wizyta w Zakładzie Motoryzacyjnym BENTELER w Libercu

Wizyta w Średniej Szkole Zawodowej o profilu mechaniczno-technicznym w Libercu

 Wizyta w Zakładzie Motoryzacyjnym DENSO w Libercu

Wymiana doświadczeń pracowników DWUP i PUP z Urzędem Pracy w Semily w dn. 20-24 października 2008r.

Siedziba Urzędu Pracy w Semily

Zajęcia merytoryczne w Urzędzie Pracy w Semily

Wycieczka do zamku Sychrov - ogrody zamku

 Wizyta w Centrum Informacji Zawodowej w Urzedzie Pracy w Semily