IV. Seminarium podsumowujące

W dniu 21 kwietnia 2009 roku w Świdnicy zorganizowane zostało seminarium upowszechniające wyniki dotyczące projektu pn. „Wymiany i spotkania transgraniczne” (WIST), finansowanego ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”. W seminarium udział wzięli uczestnicy projektu, a także Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy z terenu Dolnego Śląska, Dyrektorzy Urzędów Pracy z Republiki Czeskiej uczestniczący w projekcie, przedstawiciele Urzędów Pracy z Republiki Czeskiej z Kraju Kralovo – Hradeckiego, dyrekcja i pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Wałbrzychu oraz przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
Seminarium było ostatnim elementem realizacji projektu, podczas którego przedstawiono ewaluację i zaprezentowano materiał szkoleniowo-informacyjny, będący wynikiem wymian doświadczeń z czeskimi urzędami pracy.

program seminarium.