Materiał szkoleniowo-informacyjny

W ramach odbytych wymian doświadczeń z Urzędami Pracy w Czeskiej Lipie, Jabloncu nad Nisou, Libercu i Semily opracowany został przez każdą z czterech wyjeżdżających grup materiał szkoleniowo - informacyjny w formie prezentacji o następującej tematyce :
1) Grupa I, wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Czeskiej Lipie:
      a) Struktura i kompetencje instytucji rynku pracy w Czechach
      b) Model funkcjonowania czeskiego urzędu pracy 

2) Grupa II, wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Jabloncu nad Nisou:
      a) Podstawowe formy pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy 
      b) Model rejestracji bezrobotnych/poszukujących pracy
3) Grupa III, wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Libercu:
      a) Serwis informacyjny dla bezrobotnych/poszukujących pracy
      b) Dokumentacja stosowana w czeskich urzędach pracy
4) Grupa IV, wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Semily:
      a) Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej


Powyższy materiał skierowany jest zarówno do pracowników jak i klientów instytucji rynku pracy zainteresowanych życiem i warunkami pracy w Republice Czeskiej.