Kalendarium

Kalendarium wybranych działań projektu:

• październik 2009 - Spotkanie przygotowane w Gent przez koordynatora projektu, mające na celu prezentację organizacji i planowanych rezultatów projektu zaproszonym partnerom wraz z ustaleniem terminarza działań. Program uzupełniały przygotowane przez wszystkie uczestniczące w projekcie instytucje szczegółowe prezentacje na temat macierzystych jednostek.
• styczeń 2010 - Uruchomienie platformy internetowej projektu pod adresem http://www.ebcil.eu .
• marzec 2010 – spotkanie partnerów w Trieście. Celem spotkania była prezentacja dobrych praktyk z regionu Euradrii (Friulia, Venezia, Giulia, Goriska, Oblano-kraska, Notranjsko Kraska), a także możliwości oferowanych przez platformę internetową oraz omówienie możliwości implementacji dobrych praktyk określonych przez partnerów podczas poprzedniego spotkania jako interesujących i potencjalnie możliwych do wprowadzenia
• czerwiec 2010 – spotkanie w ramach projektu we Wrocławiu. W pierwszym dniu odbyły się prezentacje dokonań partnerów projektu wraz z dyskusją. W dniu drugim zrealizowano warsztaty z wykorzystaniem metody „burzy mózgów” w celu opracowania zarysów nowych inicjatyw, które będą przedmiotem współpracy partnerów.
• październik 2010 – spotkanie partnerów projektu na Słowacji w Popradzie. Pracę w trakcie mobilności podzielono na prezentację nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji przez partnerów z Belgii, Słowacji i Węgier oraz postępów w projektach dotychczas przez nich realizowanych, a także  - zgodnie z formą przyjętą na spotkaniu we Wrocławiu – kontynuację rozmów na temat przygotowania nowych wspólnych przedsięwzięć.·  
• styczeń 2011 - w miejscowości Nyíregyháza na Węgrzech odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu EBCIL. Zgodnie z programem, zaprezentowano postępy w projekcie, przedstawiono rozwój indywidualnych działań u każdego z partnerów, wskazano koncepcje kontynuacji projektu. Partnerzy podjęli także temat podsumowania efektów projektu EBCIL. Węgierska Izba Handlowo-Przemysłowa Okręgu Szabolcs-Szatmár-Bereg, będąca gospodarzem spotkania, zapoznała uczestników z profilem swojej działalności oraz strukturą organizacyjną. Program dopełniły dwie wizyty: w szkole nauki zawodu Nyírség (TISZK) oraz na Uniwersytecie Nyíregyháza, a także spotkanie z przedstawicielem Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na Węgrzech.
• maj 2011 – ostatnie spotkanie partnerów projektu odbyło się w Belgii w miejscowości Ostenda. Spotkanie miało charakter podsumowujący. Omówiono korzyści płynące z EBCIL oraz trudności, jakie się zrodziły w trakcie dwuletniej realizacji projektu. Ustalano także aspekty dotyczące raportów końcowych składanych przez każdego z partnerów. Zgodnie z programem, uczestnicy odwiedzili VDAB Training Center, celem zapoznania się z działalnością tej jednostki w obszarze kształcenia zawodowego. Na zakończenie wizyty przedstawiono zasady funkcjonowania partnerstwa transgranicznego EUERS Scheldemond, które prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju rynku pracy.