Działania lokalne

Działania lokalne:

W ramach promocji prezentowano projekt EBCIL podczas wewnętrznych spotkań z kadrą i pracownikami DWUP, a także spotkań z partnerami transgranicznymi. Jedno z takich spotkań odbyło się w dn. 26 lutego 2010 r. w Kudowie Zdrój. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy z Dzierżoniowie, Kłodzku, Strzelinie, Świdnicy, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śl., a także czescy Dyrektorzy Urzędów Pracy z Kraju Kralowohradeckiego.
Projekt prezentowano również na podobnym spotkaniu w dn. 1-2 marca 2010r. w Szklarskiej Porębie. W spotkaniu wzięli udział Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy z Kamiennej Góry, Bolesławca, Jeleniej Góry, Lubania, Lwówka Śl. i Zgorzelca, a także Dyrektorzy czeskich UP w Ceskiej Lipie, Libercu, Semily, Jabloncu - wszystkich urzędów znajdujących się na obszarze Kraju Libereckiego.
W obu przypadkach projekt wzbudził zainteresowanie pośród uczestników ze względu na możliwość budowania współpracy między partnerami w celu implementacji rozwiązań dedykowanych tworzenia nowych narzędzi wspierających rynek pracy, szkolenie i kształcenie zawodowe.

W czerwcu 2010 odbyło się dwudniowe spotkanie partnerów projektu we Wrocławiu. W części prezentacyjnej, w uzgodnieniu z koordynatorem projektu, DWUP zaprezentował następujące dobre praktyki funkcjonujące na pograniczu polsko-czesko-niemieckim, będącym obszarem funkcjonowania Partnerstwa Transgranicznego Eures TriRegio: „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”, „Pośrednictwo pracy na pograniczu – prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa Transgranicznego EURES TriRegio”, „Wymiany i spotkania transgraniczne”(WIST), „DWUP w projektach LdV - przegląd bieżących aplikacji”.