Newsletter Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Aby otrzymywać informacje dotyczące EFS w DWUP
prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Nazwa instytucji
Adres e-mail
Subskrybując Newsletter WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych (adres e-mail oraz nazwa instytucji) w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji Newsletter EFS DWUP.
Oświadczam, iż moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługujących mi prawach związanych z ich przetwarzaniem.
UWAGA!
Klauzule informacyjne
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 • Administratorem danych jest Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b (www.dwup.pl).
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
  iod@dwup.pl lub pisemnie na adres
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
  Inspektor Ochrony Danych
  Al. Armii Krajowej 54
  50-541 Wrocław
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie poniższej zgody w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji Newsletter EFS DWUP.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wglądu do nich, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez przesłanie stosownej prośby do Inspektora Ochrony Danych lub na adres promocja@dwup.pl z zarejestrowanego wcześniej w Newsletter adresu e-mail.
 • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.