Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

ZGŁOŚ PROJEKT

System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) - Zaprojektujmy naszą przyszłość!

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz równolegle prowadzone prace nad Kontraktem Terytorialnym umożliwiają Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wskazanie kluczowych przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska.               

W dniach 15 - 28 lutego 2013 r. zostanie uruchomione narzędzie umożliwiające każdemu z Dolnoślązaków na zgłoszenie swoich propozycji przedsięwzięć, które pozwolą poznać potrzeby potencjalnych projektodawców, posłużą także zidentyfikowaniu planowanych strategicznych przedsięwzięć w regionie oraz oczekiwań i planów podmiotów publicznych, gospodarczych i organizacji pozarządowych działających na Dolnym Śląsku. Z uwagi na powyższe ważne jest, aby w pełni wpisywały się one w założenia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, dążąc tym samym do rozwiązania najistotniejszych problemów naszego regionu.

Zgłoszone inicjatywy projektowe będą miały charakter informacyjny i posłużą jako materiał pomocniczy przy  opracowaniu nowego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Nie można ich jednak traktować jako etapu aplikowania o środki programów operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020.

W dniach 31 stycznia 2013 r. oraz 13 lutego 2013 r. zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące SEIP.

Więcej informacji o spotkaniach oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: www.strategia.dolnyslask.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Główny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich

ul. Mazowiecka 17, pok. 0002 (g. 8-18)

tel. 801 700 008, e-mail: pife@dolnyslask.pl

PROGRAM SEIP

Aktualny  Formularz zgłoszeniowy na spokanie informacyjne nt  SEIP

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław