Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Porozumienie z OAZ

W dniu 30.09.2013r. w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy podpisano Porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy i działającym w strukturach wojskowych Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu  - w zakresie świadczenia usług poradnictwa zawodowego na odległość za pomocą internetowych komunikatorów multimedialnych.  Zgodnie z treścią Porozumienia z usług zdalnego poradnictwa oferowanego przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, działające w strukturach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, korzystać będą mogły osoby uprawnione do pomocy rekonwersyjnej.

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej - wieloletni partner Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rynku pracy - powołany został przez Ministra Obrony Narodowej do świadczenia wszechstronnej pomocy rekonwersyjnej uprawnionym do niej żołnierzom zawodowym, byłym żołnierzom zawodowym i członkom ich rodzin w nowych warunkach psychospołecznych i zawodowych po zakończeniu służby wojskowej.  Ośrodek współpracuje ze specjalistami ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, dowódcami jednostek i instytucjami wojskowymi oraz instytucjami lokalnego rynku pracy - min. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy - prowadzi działalność informacyjną, doradczą, szkoleniową, a także związaną z przekwalifikowaniem i pośrednictwem pracy na obszarze województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego.

Podpisanie Porozumienia jest z jednej strony uwieńczeniem długoletniej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i współprowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego dla żołnierzy zwalnianych ze służby – a z drugiej rozszerza współpracę o innowacyjną formę usługi: poradnictwo zawodowe na odległość.

Doradcy Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przygotowywali się merytorycznie do świadczenia poradnictwa zawodowego dla byłych żołnierzy i członków ich rodzin pod kierunkiem specjalistów OAZ.

W imieniu instytucji Porozumienie podpisali –  Monika Kwil-Skrzypińska, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Tadeusz Melon, Kierownik Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław