Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Seminarium „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia – opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy do stosowania przez PSZ"

W dniu 14 listopada br. w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia – opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy do stosowania przez Publiczne Służby Zatrudnienia”.

Projekt został zainicjowany przez MPiPS  a realizowany jest przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i finansowany ze środków PO KL. Głównym celem przedsięwzięcia było opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych w oparciu o najlepsze praktyki innych krajów i badania przeprowadzone na lokalnych rynkach pracy w Polsce. Metodologia ta została przygotowana przez zespół badawczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem prof. dr  hab. Zenona Wiśniewskiego.

W trakcie seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele powiatowych urzędów pracy naszego województwa oraz przedstawiciele DWUP, przedstawione zostały procedury profilowania bezrobotnych funkcjonujące w innych krajach UE i OECD, teoretyczne podstawy profilowania bezrobotnych, wypracowana w ramach projektu metodologia oraz narzędzia diagnostyczne.

Seminarium uzupełnione zostało warsztatami, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z praktycznym stosowaniem opracowanych kwestionariuszy umożliwiających ocenę stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Seminarium i warsztaty prowadziła dr Monika Wojdyło-Preisner – ekspert w zakresie profilowania bezrobotnych.

Tematyka spotkania oraz przedstawione narzędzia są bardzo istotne w świetle planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, gdyż umożliwiają wczesne i dokładne zidentyfikowania osób szczególnie zagrożonych długim pozostawaniem bez pracy oraz podejmowanie przez służby zatrudnienia działań zapobiegających, zanim wystąpi szereg ujemnych konsekwencji związanych z długookresowym bezrobociem. Planowane jest wdrożenie w praktyce zaproponowanych rozwiązań po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji MPiPS.

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.bezrobocie12plus.umk.pl/ .

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław