Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Upłynął termin podpisywania umów o wypłatę świadczeń z FGŚP na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2014 roku upłynął termin podpisywania umów o wypłatę świadczeń na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (tzw. „ustawa antykryzysowa”).

Kolejne „transze” pomocy dla przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych oraz został zastosowany przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy zatrudnionych pracowników, mogą być uruchomione po spełnieniu następujących warunków:

- wzrost o 7% stopy bezrobocia w kraju w kolejnych dwóch miesiącach; monitoring dynamiki tego wskaźnika prowadzi minister właściwy ds. pracy;

- uzyskanie opinii Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie sytuacji na krajowym rynku pracy;

- przygotowanie i przedstawienie Radzie Ministrów bieżącej informacji o wynikach w gospodarce, informację przygotowuje minister właściwy ds. pracy w porozumieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki;

Kolejny etap legislacyjny to wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia umożliwiającego udzielanie pomocy ze środków  Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wskazanie okresu stosowania tej pomocy (art. 28 ust.1-3 cyt. ustawy). 

Rada Ministrów nie wyda takiego rozporządzenia jeśli ograniczałoby to wykonanie bieżących zadań
w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych finansowanych z Funduszu (art. 28 ust. 4 ww. ustawy).

W sytuacji wydania przedmiotowego rozporządzenia Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy niezwłocznie zamieści taką informację na stronie internetowej w dziale „Aktualności”.

Informacje w sprawie realizacji ustawy można uzyskać w  Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w DWUP pod numerem telefonu 71 782 92 05 wew. 23 lub osobiście przy ul. Międzyleskiej 4 we Wrocławiu (III piętro).

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław