Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Osiem lat POKL w województwie dolnośląskim oraz kontynuacja wsparcia z EFS w nowym okresie programowania 2014-2020

W dniu 6 listopada 2014 r. w hotelu Novotel we Wrocławiu odbyła się konferencja pt.  „Osiem lat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim oraz kontynuacja wsparcia z EFS w nowym okresie programowania 2014-2020”, której organizatorem był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. W programie konferencji znalazły się wystąpienia podsumowujące działania w ramach PO KL na Dolnym Śląsku oraz przedstawiające nowe założenia programów w ramach perspektywy finansowej  2014-2020. Istotnym elementem był również panel dyskusyjny „Jak fundusze europejskie zmieniły i mogą zmienić życie Dolnoślązaków”.

Uroczystego otwarcia Konferencji, w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego dokonała Lilla Jaroń - Sekretarz Województwa. Wśród zaproszonych gości, którzy aktywnie uczestniczyli w poszczególnych blokach tematycznych znaleźli się m.in.: Agnieszka Dec – naczelnik Wydziału Promocji i Pomocy Technicznej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Mirosława Kwiatek - dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UMWD, Renata Granowska  - dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, dr Agnieszka Muszyńska – pracownik Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Irena Lisikiewicz - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. W konferencji uczestniczyli również dyrektorzy departamentów i wydziałów UMWD, dyrektorzy powiatowych urzędów pracy z terenu województwa, przedstawiciele OHP, PCPR, OPS, MOPS, a także beneficjenci oraz laureaci konkursu literackiego zorganizowanego przez DWUP.

W pierwszej części swojego wystąpienia Monika Kwil-Skrzypińska - dyrektor DWUP, podsumowała wdrażanie komponentu regionalnego PO KL. W projektach wdrażanych na Dolnym Śląsku wzięło udział ponad 213 tys. Dolnoślązaków. Łączna liczba zawartych umów o dofinansowanie opiewa na kwotę ponad 1,8 mld zł, z czego do dnia 10 października br. rozliczono już ponad 1,5 mld złotych. Dalszą część swojego wystąpienia Dyrektor DWUP poświeciła projektom systemowym realizowanym przez powiatowe urzędy pracy oraz ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Ewa Grzebieniak - wicedyrektor ds. wdrażania EFS w DWUP, przedstawiła innowacyjne metody aktywizacji zawodowej osób w trudnej sytuacji na dolnośląskim rynku pracy na przykładzie wdrażanych przez DWUP projektów. Dwóch beneficjentów – Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Edukacji Europejskiej miało możliwość zaprezentowania skutecznych i ciekawych rozwiązań w tym zakresie.

Renata Granowska, Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w pierwszej części wystąpienia podsumowała wyniki działań w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego w latach 2007-2013, na które złożyły się m.in. 492 zakończone inwestycje i 779 realizowanych, o łącznej wartości podpisanych umów wynoszącej 2,6 mld złotych, natomiast w jego drugiej części skupiła się na planowanych działaniach DIP w nowym okresie programowania 2014-2020.

Iwona Aleksandrowicz - wicedyrektor ds. zarządzania EFS w DWUP omówiła działania informacyjno-promocyjne podejmowane przez DWUP w ramach PO KL w latach 2007-2014, z uwzględnieniem ich specyfiki oraz zakresu.

Po zakończeniu oficjalnych wystąpień wręczono nagrody uczestnikom zorganizowanego przez DWUP konkursu literackiego „Jak EFS zmienił moje życie – II edycja”, który był skierowany do uczestników projektów, członków ich rodzin i osób zaangażowanych w realizację projektów wdrażanych w ramach PO KL przez DWUP. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy opisywali korzyści, jakie uzyskali dzięki wsparciu ze środków unijnych. Nadesłano 11 prac. Jury przyznało 5 wyróżnień oraz 3 nagrody. Główną nagrodę zdobyła Katarzyna Kondak.

Po przerwie został przeprowadzony panel dyskusyjny poświęcony przede wszystkim możliwościom i zmianom, jakie przyniesie na Dolnym Śląsku nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Jako eksperci w panelu udział wzięły: Agnieszka Dec (Naczelnik Wydziału Promocji i Pomocy Technicznej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), Mirosława Kwiatek (dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UMWD), dr Agnieszka Muszyńska (Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu) i Irena Lisikiewicz (dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy).

Oficjalnego podsumowania i zakończenia Konferencji, jako gospodarz spotkania dokonała Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy -  Monika Kwil-Skrzypińska.

IMG_6039.JPG

IMG_6029.JPG

IMG_6037.JPG

IMG_6028.JPG

IMG_6015.JPG

IMG_6021.JPG

IMG_6011.JPG

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław