Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Szkolenie dyrektorów PUP z terenu województwa dolnośląskiego

W dniach 12-13 listopada br. w Żarowie odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej powiatowych urzędów pracy naszego województwa oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był bieżącej współpracy DWUP z jednostkami samorządu powiatu i to właśnie przedstawiciele naszej instytucji prowadzili poszczególne panele. Wicedyrektor ds. Wdrażania EFS – Pani Ewa Grzebieniak omówiła zagadnienia dotyczące przygotowania do nowej perspektywy programowania ze szczególnym uwzględnieniem założeń projektów powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Kolejnym ważnym tematem były zmiany w funkcjonowaniu i finansowaniu sieci EURES w nowej perspektywie programowania na lata 2014-2020, które zostały przedstawione przez Panią Monikę Kwil-Skrzypińską – Dyrektora DWUP.

Pani Dyrektor omówiła również przygotowane przez samorząd województwa nowe kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na finansowanie programów w 2015 roku oraz założenia programów regionalnych, które planowane są do realizacji w przyszłym roku.

Ostatnim tematem były nowe zadania wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia związane ze zlecaniem działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia oraz wyniki programu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy” – testującego na Dolnym Śląsku podobne rozwiązania. Zagadnienia te przedstawił Koordynator projektu pilotażowego – Pan Tadeusz Zieliński.

Wszystkie bloki tematyczne kończyły się ożywioną dyskusją z aktywnym uczestnictwem przedstawicieli PUP.

Drugi dzień szkolenia w całości poświęcony był modelom realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz związanymi z nim nowymi zasadami współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. Temat ten prowadzony był przez przedstawicieli Agencji Rozwoju Personalnego S-Kadra z Kielc.

Szkolenie to było ważnym elementem w rozwijaniu współpracy urzędów pracy na terenie województwa, szczególnie ze względu na szereg nowych wyzwań związanych z nowelizacją przepisów dotyczących rynku pracy oraz konieczność przygotowania się służb zatrudnienia do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

P1180372.JPG

P1180373.JPG

P1180377.JPG

P1180386.JPG

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław