Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który w celu zwiększenia dostępności do kapitału, dokonał wyboru pośredników finansowych,

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej będą udzielane:

- studentom ostatniego roku studiów;
- poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
- osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w powiatowych urzędach pracy.

Pożyczkobiorcy będą mogli otrzymać wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie między innymi: zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, czy też rozliczeń finansowych.

Wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednicy udzielać będą również pożyczek dla podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy dla osób bezrobotnych, w tym dla osób bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2014 poz. 598), kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie około 74 tysiące złotych), natomiast pożyczka na utworzenie miejsca pracy wynosi maksymalnie 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 22 tysięcy złotych).

Podstawową zaletą pożyczki jest jej niskie oprocentowanie (aktualnie 0,56% w skali roku) oraz długim okres spłaty – do 7 lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Środki na uruchomienie programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pod nazwą „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” pochodzą z Funduszu Pracy. Na lata 2014 – 2016 Bank Gospodarstwa Krajowego dysponuje kwotą 120 milionów złotych. Program będzie realizowany do 2021 roku.

Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronie www.bgk.pl.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław