Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Fundusze RPO od praktycznej strony

Rusza seria spotkań informacyjnych związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Ze specjalnych spotkań mogą skorzystać wszyscy zainteresowani pozyskaniem unijnych funduszy. Spotkania mają związek z ogłoszonymi niedawno sześcioma konkursami, w ramach których do pozyskania jest ponad 121 mln zł. Dotyczą również tematów związanych z kolejnymi konkursami, które już wkrótce ogłosi DWUP.

Spotkania mają po części walor warsztatowy, ponieważ w ich trakcie chcemy pokazać, jak napisać projekt wysokiej jakości. Przyszli beneficjenci mają szansę więc u źródła dowiedzieć się, jak szczegółowo wyglądają zasady pozyskania unijnego wsparcia na konkretne projekty. Do ich dyspozycji będą osoby, które na co dzień zajmują się ocenianiem wniosków, więc jest bardzo dobra okazja do skorzystania z wiedzy ekspertów. Warto również zaznaczyć, że najważniejsza jakość wniosków polega przede wszystkim na korzyściach, które mogą uzyskać Dolnoślązacy, chcący być aktywnymi na lokalnym rynku pracy – tłumaczy Lilla Jaroń, wicedyrektor ds. zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

***

Terminy oraz miejsca spotkań informacyjnych dot. ogłaszanych konkursów w ramach RPO:

1) Działanie 9.4 – Wspieranie gospodarki społecznej

Adresaci konkursu:

Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

Termin spotkania: 09.10.2015 r.

Miejsce spotkania: KGHM Cuprum Centrum badawczo-rozwojowe, ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, Wrocław

2) Poddziałanie 9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.1.4 (w tym ZIT, OSI) Aktywna integracja

Adresaci konkursu:

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (obszar interwencji PCPR wykracza poza terytorialne granice ZIT oraz OSI) – 9.1.1 horyzontalne

Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (obszar interwencji OPS i PCPR nie wykracza poza terytorialne granice OSI). Miasta na prawach powiatu realizują jeden projekt łącząc w nim zadania OPS i PCPR – 9.1.1 OSI

Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (obszar interwencji OPS i PCPR nie wykracza poza terytorialne granice ZIT). Miasta na prawach powiatu realizują jeden projekt łącząc w nim zadania OPS i PCPR – 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 ZIT

Termin spotkania: 13.10.2015 r.

Miejsce spotkania: KGHM Cuprum Centrum badawczo-rozwojowe – ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, Wrocław

Termin spotkania: 16.10.2015 r.

Miejsce spotkania: Centrum Sportowo-Rekreacyjne Hotel Aqua-Zdrój, ul. Ratuszowa 6, Wałbrzych,

Termin spotkania: 20.10.2015 r.

Miejsce spotkania: Hotel Mercure, ul. Sudecka 63, Jelenia Góra

Termin spotkania: 23.10.2015 r.

Miejsce spotkania: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica

3) Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Adresaci konkursu:

Fundacje, rganizacje pracodawców, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, samorządy gospodarcze i zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne, szkoły lub placówki oświatowe, uczelnie wyższe, wspólnoty samorządowe.

Termin spotkania: 27.10.2015 r.

Miejsce spotkania: KGHM Cuprum Centrum badawczo-rozwojowe – ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, Wrocław

Termin spotkania: 30.10.2015 r.

Miejsce spotkania: Centrum Sportowo-Rekreacyjne Hotel Aqua-Zdrój, ul. Ratuszowa 6, Wałbrzych

4) Poddziałanie 8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.4.4 (w tym ZIT, OSI) – Godzenie życia zawodowego o prywatnego

Adresaci konkursu:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, stowarzyszenia, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe, placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne.

Termin spotkania: 29.10.2015 r.

Miejsce spotkania: Hotel Campanile, ul. Ślężna 26, Wrocław

Termin spotkania: 03.11.2015 r.

Miejsce spotkania: Centrum Sportowo-Rekreacyjne Hotel Aqua-Zdrój, ul. Ratuszowa 6, Wałbrzych

Termin spotkania: 05.11.2015 r.

Miejsce spotkania: spotkanie organizowane przez ZIT AJ - Książnica Jeleniogórska, Jelenia Góra

5) Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Adresaci konkursu:

Fundacje, organizacje pracodawców, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, samorządy gospodarcze i zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne, szkoły lub placówki oświatowe, uczelnie wyższe, wspólnoty samorządowe.

Termin spotkania: 10.12.2015 r.

Miejsce spotkania: KGHM Cuprum Centrum badawczo-rozwojowe – ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, Wrocław

***

Jak się zapisać?

Udział w spotkaniach jest bezpłatny i decyduje kolejność zgłoszeń, na adres pawel.pacek@dwup.pl.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 10.00 i potrwają do godz. 14.00.

Rejestracja uczestników prowadzona jest od godz. 9.30 w dniu spotkania.

 

Więcej informacji na www.rpo.dwup.pl

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław