Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Spotkania dla chętnych na fundusze z RPO

Spotkania dla chętnych na fundusze z RPO

Ponad 400 osób wzięło udział w ostatnich spotkaniach informacyjnych związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Kolejne zaplanowano we Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

Ze specjalnych spotkań mogą skorzystać wszyscy zainteresowani pozyskaniem unijnych funduszy. A mają one związek z ogłoszonymi niedawno sześcioma konkursami, w ramach których do pozyskania jest ponad 121 mln zł. Dotyczą również tematów związanych z kolejnymi konkursami, które na bieżąco ogłasza DWUP.

Seria informacyjnych spotkań ma walor warsztatowy, ponieważ w ich trakcie eksperci DWUP pokazują, jak napisać projekt wysokiej jakości. Przyszli beneficjenci mają szansę więc u źródła dowiedzieć się, jak szczegółowo wyglądają zasady pozyskania unijnego wsparcia na konkretne projekty.

Na stronie www.rpo.dwup.pl można znaleźć wszelkie informacje związane z pozyskaniem funduszy w ramach RPO.

***

Terminy oraz miejsca kolejnych spotkań informacyjnych dot. ogłaszanych konkursów w ramach RPO:

 Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Adresaci konkursu:

Fundacje, organizacje pracodawców, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, samorządy gospodarcze i zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne, szkoły lub placówki oświatowe, uczelnie wyższe, wspólnoty samorządowe.

Termin spotkania: 30.10.2015 r.

Miejsce spotkania: Centrum Sportowo-Rekreacyjne Hotel Aqua-Zdrój, ul. Ratuszowa 6, Wałbrzych

Poddziałanie 8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.4.4 (w tym ZIT, OSI) – Godzenie życia zawodowego o prywatnego

Adresaci konkursu:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, stowarzyszenia, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe, placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne.

Termin spotkania: 29.10.2015 r.

Miejsce spotkania: Hotel Campanile, ul. Ślężna 26, Wrocław

Termin spotkania: 03.11.2015 r.

Miejsce spotkania: Centrum Sportowo-Rekreacyjne Hotel Aqua-Zdrój, ul. Ratuszowa 6, Wałbrzych

Termin spotkania: 05.11.2015 r.

Miejsce spotkania: spotkanie organizowane przez ZIT AJ - Książnica Jeleniogórska, Jelenia Góra

Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Adresaci konkursu:

Fundacje, organizacje pracodawców, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, samorządy gospodarcze i zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne, szkoły lub placówki oświatowe, uczelnie wyższe, wspólnoty samorządowe.

Termin spotkania: 10.12.2015 r.

Miejsce spotkania: KGHM Cuprum Centrum badawczo-rozwojowe – ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, Wrocław

***

Jak się zapisać?

Udział w spotkaniach jest bezpłatny i decyduje kolejność zgłoszeń, na adres pawel.pacek@dwup.pl.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 10.00 i potrwają do godz. 14.00.

Rejestracja uczestników prowadzona jest od godz. 9.30 w dniu spotkania.

Więcej informacji na www.rpo.dwup.pl


     

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław