Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Trzeci sektor na Dolnym Śląsku będzie mocniejszy

Ponad 16 mln zł na pobudzenie aktywności sektora organizacji pozarządowych oraz ekonomii społecznej przeznaczy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z unijnych funduszy. W trwającym właśnie konkursie 5 ośrodków ubiega się o pieniądze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Fundusze przeznaczone zostaną na tworzenie nowych podmiotów, a także lepsze funkcjonowanie już działających. Unijne wsparcie zostanie wydane na doradztwo, szkolenia, warsztaty, pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, czy też wsparcie finansowe, organizacyjne i wiele więcej. Zadania tego podejmą się już sprawdzone i akredytowane organizacje, które mają doświadczenie w sprawnym działaniu – opowiada Ewa Grzebieniak, wicedyrektor DWUP.

Unijne pieniądze zostaną podzielone na subregiony. Z  puli 16,1 mln zł każdy z czterech subregionów (wałbrzyski, wrocławski wraz z miastem Wrocław, jeleniogórski i legnicko-głogowski) otrzyma po 4,025 mln zł. O dofinansowanie ubiega się 5 akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Dolnego Śląska, które przygotowały w sumie 10 wniosków o dofinansowanie projektów. W finale wybrane zostaną w sumie 4 projekty – po jednym na każdy subregion, które będą realizowane przez 3 lata.

Efektem realizacji projektów będzie:

  • powstanie niemal 300 pełnoetatowych miejsc pracy w nowych i już działających przedsiębiorstwach społecznych,
  • zaktywizowanie 120 środowisk lokalnych do podjęcia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
  • podjęcie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej przez 60 organizacji pozarządowych.
     


Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław