Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Regionalny plan działań na rynku pracy zatwierdzony

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 r. Dzięki temu ponad 400 mln zł tylko w 2016 r. trafi na dolnośląski rynek pracy. Przyjęcie dokumentu 25 lutego 2016 r. poprzedziły kilkumiesięczne konsultacje.

Regionalny plan to jeden z podstawowych dokumentów, który koordynuje pracę wszystkich publicznych służb zajmujących się rynkiem pracy w województwie dolnośląskim.

Zgodnie z wytycznymi na szczególną pomoc w 2016 r. mogą liczyć długotrwale bezrobotni – najliczniejsza grupa wśród Dolnoślązaków bez pracy, a także bezrobotne osoby w starszych grupach wiekowych – powyżej 50 lat, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni do 30. roku życia w tym z tzw. grupy NEET. Co więcej szczególnym wsparciem zostaną objęci bezrobotni bez doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne, a także bezrobotni rodzice, którzy posiadają co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia.

Według decyzji ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w 2016 roku, opartej na projekcie ustawy budżetowej, Dolny Śląsk otrzyma:

- 231,5 mln zł na realizację przez samorządy powiatowe programów na rzecz aktywizacji bezrobotnych, w tym 119,3 mln zł poza konkursami na projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 46,4 mln zł na refundację pracodawcom części wynagrodzenia bezrobotnych do 30. roku życia.

Dodatkowo 126 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego DWUP przeznaczy w ramach konkursów na realizację projektów z obszaru rynku pracy – w tym:

- 36,4 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- 89,6 mln w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław