Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KRAJOWEGO REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA (KRAZ)

W związku z sygnałami napływającymi od agencji zatrudnienia o pojawieniu się firmy, która wysyła pisma o konieczności uregulowania opłaty rejestracyjnej w celu ogłoszenia wpisu
w Rejestrze Krajowych Agencji Pracy, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że:

Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Marszałka Województwa właściwego dla siedziby podmiotu prowadzi Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Dla podmiotów z siedzibą zlokalizowaną na terenie województwa dolnośląskiego wpisów do KRAZ dokonuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.645, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r.
w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r. poz.899).

Wojewódzki Urząd Pracy działający z upoważnienia Marszałka Województwa wydaje certyfikat
o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, uprawniający do prowadzenia działalności
w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej. Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Jest to opłata jednorazowa, a wszystkie zmiany wpisu w rejestrze agencji są zwolnione z dodatkowych opłat.

Agencje zatrudnienia wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) nie mają obowiązku posiadania wpisów do żadnego innego rejestru.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy podkreśla, że Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) nie ma nic wspólnego z Rejestrem Krajowych Agencji Pracy .

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław