Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Miliony na wzmocnienie trzeciego sektora i miejsca pracy

Ponad 16 mln zł otrzymają cztery dolnośląskie subregiony (wałbrzyski, wrocławski wraz z miastem Wrocław, jeleniogórski i legnicko-głogowski) na pobudzenie aktywności sektora organizacji pozarządowych oraz ekonomii społecznej. Fundusze na ten cel przeznacza ze środków unijnych Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Niedawno rozstrzygnięto konkurs, w ramach którego rozdysponowano pieniądze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwsza umowa zostanie podpisana w piątek, 24 czerwca,
a następne w kolejnych dniach.

Miliony z RPO przeznaczone zostaną na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, a także lepsze funkcjonowanie już działających. To bardzo ważna pomoc dla dolnośląskiego trzeciego sektora, a skorzysta z niej ponad

2 tysiące osób i instytucji. Co ważne w efekcie projektu powstanie niemal 300 miejsc pracy – wylicza Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

O dofinansowanie ubiegało się pięć akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Dolnego Śląska, które przygotowały w sumie 10 wniosków o dofinansowanie projektów. W finale wybraliśmy najlepsze cztery  projekty – po jednym na każdy subregion, które będą realizowane przez najbliższe trzy lata – dodaje Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Unijne wsparcie zostanie wydane na doradztwo, szkolenia, warsztaty, pomoc

w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, czy też wsparcie finansowe, organizacyjne i wiele więcej. Zadania tego podejmą się już sprawdzone
i akredytowane organizacje, które mają doświadczenie w sprawnym działaniu.

Efekty po przeprowadzeniu projektu mają być konkretne w postaci m.in.:

  • niemal 300 pełnoetatowych miejsc pracy w nowych i już działających przedsiębiorstwach społecznych,
  • zaktywizowanie 120 środowisk lokalnych do podjęcia działalności
    w sektorze ekonomii społecznej,
  • podjęcie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej przez 60 organizacji pozarządowych.

Wsparciem objętych zostanie blisko 2,1 tys. osób i instytucji.

Finalny podział funduszy:

·        subregion wałbrzyski – Forum Aktywności Lokalnej na projekt „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”, wartość dofinansowania – 4,02 mln zł, wartość projektu – 4,16 mln zł;

·        subregion wrocławski i m. Wrocław – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na projekt „Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej”, wartość dofinansowania – 4,02 mln zł, wartość projektu – 4,16 mln zł;

·        subregion jeleniogórski – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich na projekt „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”, wartość dofinansowania – 4,02 mln zł, wartość projektu – 4,14 mln zł;

·        subregion legnicko-głogowski – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich na projekt „Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wartość dofinansowania – 3,98 mln zł, wartość projektu – 4,10 mln zł.

Całkowita wartość projektów to 16,57 mln zł, w tym wartość dofinansowania 16,05 mln zł.


Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław