Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Agencja zatrudnienia znajdzie pracę osobom długotrwale bezrobotnym

Dokładnie 1,3 tys. osób bezrobotnych z powiatu kłodzkiego, głogowskiego, górowskiego
i wrocławskiego może liczyć na dodatkowe wsparcie. W znalezieniu zatrudnienia pomoże im agencja pracy. W piątek, 5 sierpnia w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu podpisano umowę na tzw. outsourcing usług aktywizacyjnych między DWUP, Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie, a konsorcjum agencji zatrudnienia – WYG. Umowy z kolejnymi urzędami pracy będą podpisywane w nowym tygodniu.

Wyłoniona w przetargu firma zajmie się pomocą bezrobotnym, którym najtrudniej jest znaleźć pracę. To osoby z tzw. II i III profilu pomocy – długotrwale bezrobotni, których najwięcej
w statystykach i są osobami najbardziej oddalonymi od rynku pracy. Realizację zadania poprzedził pilotaż realizowany w latach 2013 - 2014, a także obecnie realizowane działania.

Przez niespełna dwa lata województwo dolnośląskie, jako jedno z trzech w Polsce, brało udział
w testowaniu tego rozwiązania. Przynosi ono efekty, ponieważ do tej pory pomocą objętych zostało blisko 2,5 tysiąca osób z powiatu kłodzkiego, lubańskiego, lubińskiego, jeleniogórskiego, wołowskiego, zgorzeleckiego i ząbkowickiego. Agencjom zatrudnienia zależy na znalezieniu kadry dla pracodawców, a nam zależy, by jak najwięcej osób bezrobotnych powróciło do aktywności. Dzięki dobrej współpracy publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia wierzę, że znaczna grupa osób długotrwale bezrobotnych nie tylko wróci do aktywności, ale znajdzie też pracę
– mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i dodaje. – Bazujemy na doświadczeniach wielu krajów, które pokazują, że podmioty niepubliczne skutecznie pomagają bezrobotnym. Mają doświadczenie, podchodzą do sprawy kompleksowo i jednocześnie w bardziej zindywidualizowany, a także elastyczny sposób pomagają osobom bezrobotnym. A przy okazji nie podlegają wielu rygorom administracyjnym.

Zgodnie z założeniami w minimum czterech miejscowościach, gdzie PUP-y mają swoją siedzibę zostaną utworzone punkty obsługi osób bezrobotnych. Tam osoby wyznaczone do udziału
w projekcie mogą liczyć na pakiet działań aktywizacyjnych, które pomogą w podjęciu i utrzymaniu przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej.

Co ważne agencje zatrudnienia realizujące działania aktywizacyjne wynagradzane są za efekty swoich działań.

**

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na zlecanie działań aktywizacyjnych na Dolnym Śląsku przeznaczyło blisko 16 mln zł. W ramach puli na te działania w 2016 r. przewidziano maksymalnie 5 mln zł, w 2017 r. maksymalnie 10 mln zł, a w 2018 r. 1 mln zł.

Liczba bezrobotnych, którzy mają zostać objęci pomocą:

  • PUP w Górze – 200 osób,
  • PUP w Głogowie – 300 osób,
  • PUP w Kłodzku – 450 osób,
  • PUP we Wrocławiu – 350 osób.

 

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław