Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

„Robota dla ROBOTA” – podsumowanie konferencji eksperckiej

Jak zaplanować karierę w dobie nowych technologii zastanawiali się eksperci związani z rynkiem pracy. Nie bez powodu, bowiem jednym z zadań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest analiza trendów i sytuacji na rynku pracy w połączeniu z zadaniem odnoszącym się do szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz harmonizowaniem kształcenia zawodowego. 20 października 2016 r. zorganizowaliśmy konferencję o innowacyjnej formule – była ona współprowadzona przez robota, co miało być przyczynkiem do szerszego dyskursu nad tym czy automatyzacja i robotyzacja „da” czy zabierze w przyszłości nam pracę.

Konferencja pn. „Robota dla ROBOTA czyli jak zaplanować karierę w dobie nowych technologii” objęta została honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

Wpisana została również w przebieg Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, objętej patronatami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

- Celem naszym poza integracją środowisk rynku pracy i edukacji jest zwrócenie uwagi na innowacyjne procesy technologiczne, które mają wpływ na kształtowanie współczesnego rynku pracy, innowacyjne kierunki kształcenia, zanikanie i powstawanie nowych zawodów, generowanie nowych miejsc pracy – mówiła podczas otwarcia konferencji Ewa Grzebieniak, Dyrektor DWUP.

Nad problematyką planowania kariery w zmiennej rzeczywistości zastanawiali się ludzie świata nauki i praktyki. Gościliśmy w charakterze prelegentów dr hab. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego Janusza Lichtarskiego, dr Violettę Drabik-Podgórną z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także praktyków –Krzysztofa Dryndę – Wiceprezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” oraz Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu Piotra Krzywdę. Oczekiwania dolnośląskiego rynku pracy oraz tendencje na nim panujące były przedmiotem rozważań Wicedyrektor DWUP Lilli Jaroń. Uczestnicy – pracownicy  publicznych służb zatrudnienia, ochotniczych hufców pracy, agencji zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy mieli okazję do pogłębionych refleksji odnoszącej się do możliwości planowania kariery zawodowej w płynnej i niestabilnej codzienności.

Atrakcją konferencji były innowacje w postaci – Robota EuGeniusa, który ją współprowadził oraz pokaz drona, który był prezentowany dzięki współpracy Centrów DWUP z Dolnośląską Siecią Biur Karier. Możliwości bezzałogowej platformy powietrznej (drona) wyposażonej w bezprzewodowy system transmisji obrazu termowizyjnego prezentował dr inż. Rafał Siczek z Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki. Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy oraz Politechniki Wrocławskiej prezentowały ciekawe i innowacyjne kierunki, oferowane przez ich uczelnie. Stanowiło to niezwykła atrakcję dla uczestników i było źródłem wiedzy dotyczącej możliwości kształcenia. Na stoisku Biura Karier Politechniki Wrocławskiej przedstawiony został prototyp robotycznej planszy szachowej ze sterowaniem głosowym – prezentacji dokonało Koło Naukowe KoNaR Politechniki Wrocławskiej – podczas przerwy można było zmierzyć się z komputerem w grze.

Mamy nadzieję, że dostarczona wiedza usprawni procesy świadczenia usług w publicznych służbach zatrudnienia, a także podniesie ich jakość oraz przyczyni się do integrowania różnych środowisk mających wpływ na kształtowanie się regionalnego rynku pracy.

Wszystkim partnerom dziękujemy za współpracę a uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i aktywność podczas konferencji.


Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław