Ponad 20 milionów złotych dla dolnośląskich rodzin

Ponad 20 milionów złotych dla dolnośląskich rodzin

W 23 powiatach i gminach Dolnego Śląska na konkretną pomoc mogą liczyć rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył właśnie ostatni z ogłoszonych konkursów związanych z rozdysponowaniem unijnych milionów dla powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej. Ale to nie ostatni konkurs w tym roku.

Miasta, gminy i powiaty mogły skorzystać z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, wspierającego włączenie społeczne.

To działania dla mieszkańców Dolnego Śląska na rzecz ich integracji zarówno społecznej, jak i zawodowej. Nieważne, czy problemem są choroby nasze albo bliskich, czy może uzależnienia, albo po prostu trudna sytuacja, która nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Naszym celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu a także procesowi ubóstwa. Mają w tym pomóc fundusze unijne, a jest ich w 2017 r. całkiem sporo, bo ponad 85 mln zł – mówi Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył ocenę i podjął decyzję o dofinansowaniu projektów w 23 gminach i powiatach, które będą realizowane do połowy 2019 r.

To kompleksowe projekty, które pomogą Dolnoślązakom w wielu wymiarach. Wsparcia społecznego, czyli bardziej miękka forma pomocy w postaci poradnictwa, czy też pomocy specjalistów. Wsparcie zawodowe, które pozwala na zaproponowanie praktyk zawodowych, staży, zatrudnienie subsydiowane i wspomagane. W ramach wsparcia edukacyjnego proponujemy kursy i szkolenia. Wsparcie zdrowotne to ćwiczenia, rehabilitacja, programy korekcyjno-edukacyjne. Działań jest bardzo wiele i co szczególnie cenne dotyczą one również osób z niepełnosprawnościami. Cieszy mnie fakt, że przekazanie ponad 17 mln zł, uruchomi działania warte blisko 20,5 mln zł. Najważniejsze jest jednak to, że wsparciem objętych zostanie 1.850 osób – dodaje Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

***

Subregion jeleniogórski – projekty warte 7,86 mln zł
(dofinansowanie UE – 6,66 mln zł), liczba uczestników – 688

 

 

 

 

 

 

Subregion legnicko-głogowski – projekty warte 3,56 mln zł
(dofinansowanie UE – 3,01 mln zł), liczba uczestników – 298

 

 

 

 

 

Subregion wałbrzyski – projekty warte 5,88 mln zł
(dofinansowanie UE – 4,97 mln zł), liczba uczestników – 604,

 

 

 

 

 

 

 

 

Subregion wrocławski – projekty warte 3,11 mln zł
(dofinansowanie UE – 2,64 mln zł), liczba uczestników – 260