Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Ruszają prace nad obligacjami społecznymi dla Dolnego Śląska – kolejne spotkania konsultacyjne od września

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wspólnie z partnerami pracuje nad modelem wdrażania obligacji społecznych. Ma to być skuteczna pomoc dla osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie. Jeśli wszystko się powiedzie, to osoby, które potrzebują pomocy nie będą musiały szukać jej w licznych instytucjach, a znajdą ją w jednym miejscu. Prace prowadzone są w ramach projektu „DOLOS”, realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach działania 4.1 „Innowacje społeczne”.

 

Dziś jest tak, że osoba bezrobotna albo wykluczona społecznie, korzystając ze wsparcie na przykład ze strony instytucji samorządowych: ośrodków pomocy społecznej, czy też urzędów pracy, musi jej szukać w każdym z tych miejsc osobno. Niekoniecznie ma wiedzę, że na przykład w innej instytucji może uzyskać dodatkowe wsparcie. Chcemy to zmienić i wspólnie znaleźć podmiot np. organizację społeczną, która w jednym miejscu zapewni dostosowaną do potrzeb danej osoby pomoc. To niełatwe zadanie, ale pozwoli na skuteczniejsze i bardziej kompleksowe rozwiązywanie problemów Dolnoślązaków – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Od września rusza kolejny cykl konsultacji z instytucjami zaangażowanymi w rozwiązywanie tego problemu, czyli przedstawicielami władz powiatów i gmin, kadrą instytucji ustawowo zaangażowanych w działania związane z pomocą społeczną: Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz reprezentantami organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, liderami społeczności lokalnych itp.

 

Spośród tego grona zostanie wyłoniony zespół ekspercki, który doprecyzuje model wdrażania obligacji społecznych w drugim etapie projektu. Wstępny model, stanowiący część projektu „DOLOS”, jest ukierunkowany na potrzeby osób zamieszkałych w obszarach peryferyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób długotrwale bezrobotnych. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie różnych partnerów eksperci stworzą narzędzie umożliwiające instytucjom publicznym, prywatnym i organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz tej najbardziej zagrożonej części dolnośląskiego społeczeństwa, podejmowanie wspólnych i zintegrowanych działań.

 

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

 

  • Karpacz (sala konferencyjna, Rezydencja Apollo, ul. Gimnazjalna 6) w dniach: 1, 6, 13, 22 i 25 września dla zainteresowanych z obszaru powiatów: jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego.

 

  • Lądek-Zdrój (sala konferencyjna, Hotel Mir-Jan, ul. Kościuszki 78) w dniach: 4, 8, 11, 15 i 19 września dla zainteresowanych z obszaru powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i strzelińskiego.

 

Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach prosimy o pilny kontakt:


Ewa Kapuścińska       tel. 74 88 66 514        ewa.kapuscinska@dwup.pl
Piotr Lazar                  tel. 74 88 66 507        piotr.lazar@dwup.pl

 

 

***

 

Mechanizm obligacji społecznych to innowacyjny instrument finansowania usług społecznych oparty na formule „płatność za rezultaty”. Zakłada on, że instytucja publiczna, odpowiedzialna za rozwiązanie danych problemów społecznych, wchodzi w porozumienie z dostawcą usług społecznych (np. organizacją pozarządową lub innym podmiotem prywatnym) i z inwestorem, od którego pozyskuje środki na sfinansowanie danej usługi. Jeśli założone efekty danej usługi zostaną osiągnięte, czyli problem zostanie skutecznie rozwiązany, instytucja zwróci wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami (bonusem, zyskiem).

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław