Ogólnopolski Tydzień Kariery od poniedziałku na Dolnym Śląsku

Dziesiątki spotkań, debat, szkoleń oraz specjalna konferencja poświęcona zawodom rzemieślniczym a także liczne spotkania w szkołach i na uczelniach, targi pracy, gra miejska, a także wystawa rękodzieła penitencjariuszy zakładu karnego. W sumie kilkadziesiąt przedsięwzięć wspierających osoby, które szukają pracy lub planują zmienić kierunek swojej kariery zawodowej zostanie zorganizowanych na Dolnym Śląsku. W poniedziałek, 16 października rusza Ogólnopolski Tydzień Kariery, współorganizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z wieloma partnerami rynku pracy.

 Wykaz działań planowanych przez dolnośląskie Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017
r.


DZIAŁANIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-PROMOCYJNYM

 
Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu

 16-20.10.2017 r.

 

16.10.2017 r. 

Działanie kierowane jest do osób zainteresowanych usługami poradnictwa zawodowego, którzy nie mogą skorzystać z porad w standardowych godzinach pracy Urzędu.

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

 18.10.2017 r.

 Partner: Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu / Zakład Karny w Kłodzku 

  

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYMI URZĘDAMI PRACY NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ KADRY URZĘDÓW PRACY

 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze

 17.10.2017 r.

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

 18.10.2017

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy

 

19.10.2017 r.

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

 

20.10.2017 r.

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

 

17.10.2017 r.

 Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

 

18.10.2017 r.

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu

 

17.10.2017 r.

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

 

17.10.2017 r.

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI

I INSTYTUCJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB MŁODYCH

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze

17.10.2017 r.

Partner: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie

 

17.10.2017 r.

Partner: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze

 

18.10.2017 r.

Partner: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 3 w Jeleniej Górze

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy

16.10.2017 r.

Partner: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

 

16.10.2017 r.

Partner: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie

 

20.10.2017 r.

Partner: IV LO w Wałbrzychu

 

24.10.2017 r. /kontynuacja OTK/

Partner: Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu

 

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu

 

16.10.2017 r.

partner: Akademickie Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

16.10.2017 r.

partner: Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

 

20.10.2017 r.

partner: Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

  

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY INSTYTUCJONALNEJ

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze

 

16.10.2017 r.

Partner: OHP Jelenia Góra

 

18.10.2017 r.

Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Klub Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie

 

19.10.2017 r.

Partner: Warsztat Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze

 

19.10.2017 r.

Partner: Areszt Śledczy w Jeleniej Górze

 

20.10.2017 r.

Partnerzy: OHP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Biuro Karier

  

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy

 

17.10.2017 r.

Partnerzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Urząd Miasta Legnica, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

 

18.10.2017 r.

Partnerzy: Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Agencje Zatrudnienia

 

18.10.2017 r.

Partner: Warsztaty Terapii Zajęciowej „Słoneczko” w Lubinie

 

20.10.2017 r.

Partner: Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” w Lubinie

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

 

17.10.2017 r.

Partner: Zakład Karny w Kłodzku

  

SPECJALNA KONFERENCJA DWUP
organizowana przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu.

 

19.10.2017 r.

Konferencja pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Robota nie tylko dla robota - Rola Publicznych Służb Zatrudnienia w procesie reaktywacji i wsparcia zawodów rzemieślniczych w regionie”.

Komitet Naukowy konferencji tworzą:
dr hab. Bożena Wojtasik – Profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Katedra Andragogiki i Poradoznawstwa;
dr Joanna Minta – Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa;
dr Bogna Bartosz – Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych, Zakład Psychologii Osobowości, Uniwersytet Wrocławski;
dr Violetta Drabik-Podgórna – Adiunkt w Zakładzie Poradoznawstwa i Zastępca Kierownika Katedry UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego, Instytut Pedagogii, Uniwersytet Wrocławski.