Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Ogólnopolski Tydzień Kariery od poniedziałku na Dolnym Śląsku

Dziesiątki spotkań, debat, szkoleń oraz specjalna konferencja poświęcona zawodom rzemieślniczym a także liczne spotkania w szkołach i na uczelniach, targi pracy, gra miejska, a także wystawa rękodzieła penitencjariuszy zakładu karnego. W sumie kilkadziesiąt przedsięwzięć wspierających osoby, które szukają pracy lub planują zmienić kierunek swojej kariery zawodowej zostanie zorganizowanych na Dolnym Śląsku. W poniedziałek, 16 października rusza Ogólnopolski Tydzień Kariery, współorganizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z wieloma partnerami rynku pracy.

 Wykaz działań planowanych przez dolnośląskie Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017
r.


DZIAŁANIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-PROMOCYJNYM

 
Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu

 16-20.10.2017 r.

 • Doradcy zawodowi w okresie OTK będą świadczyć usługi poradnictwa zawodowego dla wszystkich zainteresowanych. 

 

16.10.2017 r. 

 • Dzień Drzwi Otwartych – doradcy zawodowi będą pełnić dyżur do godz.18.00.

Działanie kierowane jest do osób zainteresowanych usługami poradnictwa zawodowego, którzy nie mogą skorzystać z porad w standardowych godzinach pracy Urzędu.

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

 18.10.2017 r.

 Partner: Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu / Zakład Karny w Kłodzku 

 • Tego dnia wałbrzyscy doradcy będą obsługiwać Punkt Informacyjny CIiPKZ Wałbrzych w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Osoby odwiedzające Starą Kopalnię będą mogły uzyskać informacje zawodowe oraz skorzystać z indywidualnych porad zawodowych. Promocja Centrum będzie również pretekstem do prezentacji w praktyce tematu przewodniego tegorocznego OTK. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie wystawa prac rękodzielniczych stworzonych przez osadzonych z Zakładu Karnego w Kłodzku.

  

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYMI URZĘDAMI PRACY NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ KADRY URZĘDÓW PRACY

 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze

 17.10.2017 r.

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

 • Ja na rynku pracy – jak wykorzystać własne zasoby kompetencyjne? - zajęcia grupowe.

 18.10.2017

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

 • Promocja usług CIiPKZ - grupowa informacja zawodowa dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy

 

19.10.2017 r.

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

 • Targi edukacyjno-zawodowe – praktyczny wymiar oferty edukacyjnej i rynku pracy, prezentacje szkół
  i pracodawców: - „Aleja Odkrywania Talentów – specjalnie przygotowane stoiska, na których można spróbować swoich sił, wykonując np. zadania manualne lub wziąć udział
  w profesjonalnych testach doradczych i poznać swoje predyspozycje zawodowe.”
 • Działanie promocyjne skierowane do młodzieży – interaktywne prezentacje ukazujące specyfikę pracy w zawodzie.

 

20.10.2017 r.

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

 • Targi Pracy w Polkowicach - promocja poradnictwa zawodowego, informacja zawodowa
  i konsultacje dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z powiatu polkowickiego. Prezentacja dotycząca planowania kariery zawodnej dla osób odwiedzających targi, uczestników targów.

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

 

17.10.2017 r.

 Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

 • Kompetencje na rynku pracy - zajęcia grupowe dla osób długotrwale bezrobotnych.

 

18.10.2017 r.

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

 • Ukryte talenty a poczucie wartości - zajęcia grupowe dla osób bezrobotnych skierowanych na zajęcia w ramach Programu „Szukam Pracy”.

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu

 

17.10.2017 r.

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

 • Zaplanuj swoją przyszłość zawodową – grupowa informacja zawodowa dla uczniów trzebnickich szkół średnich.

 

17.10.2017 r.

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

 • Finał rozgrywek gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu z udziałem najlepszych graczy, uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 i 2 w Trzebnicy, wyłonionych w rozgrywkach półfinałowych we wrześniu br.

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI

I INSTYTUCJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB MŁODYCH

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze

17.10.2017 r.

Partner: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie

 • Moja przedsiębiorczość w kreowaniu wizerunku na rynku pracy – grupowa informacja zawodowa.

 

17.10.2017 r.

Partner: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze

 • Moje talenty, moje kompetencje – grupowa informacja zawodowa.

 

18.10.2017 r.

Partner: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 3 w Jeleniej Górze

 • Ja na rynku pracy – moje talenty, moje kompetencje – grupowa informacja zawodowa.

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy

16.10.2017 r.

Partner: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy

 • Jarmark talentów w Henrykówce – pokaz talentów i umiejętności – nagrody i wyróżnienia dla najciekawszych prezentacji, grupowa informacja zawodowa.
 • Zaplanuj swoją karierę zawodową – grupowa informacja zawodowa dla młodzieży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy – prezentacja oferty Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy.

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

 

16.10.2017 r.

Partner: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie

 • Odkrywanie i zarządzanie talentami na rynku pracy – zajęcia grupowe, w tym m.in. badanie preferencji zawodowych testem Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Uczestnicy: pełnoletnia młodzież, uczniowie ostatnich klas ZS CKR w Mokrzeszowie.

 

20.10.2017 r.

Partner: IV LO w Wałbrzychu

 • Odkrywanie i zarządzanie talentami na rynku pracy – zajęcia grupowe, w tym m.in. badanie preferencji zawodowych testem Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Uczestnicy: pełnoletnia młodzież, uczniowie ostatniej klasy IV LO w Wałbrzychu.

 

24.10.2017 r. /kontynuacja OTK/

Partner: Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu

 • Budowanie drogi zawodowej poprzez rozwój talentów przedsiębiorczych, zajęcia grupowe dla pełnoletniej młodzieży z wykorzystaniem symulacyjnej gry ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu”. Uczestnicy: uczniowie ostatnich klas ZS nr 7.

 

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu

 

16.10.2017 r.

partner: Akademickie Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 • Trening skuteczności osobistej, zajęcia grupowe dla studentów DSW.

 

16.10.2017 r.

partner: Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, zajęcia grupowe dla studentów WSH.

 

20.10.2017 r.

partner: Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, zajęcia grupowe dla studentów WSH.

  

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY INSTYTUCJONALNEJ

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze

 

16.10.2017 r.

Partner: OHP Jelenia Góra

 • Mój zawód – moja pasja, konkurs fotograficzny, którego organizatorem jest Centrum Pracy
  i Edukacji Młodzieży w Jeleniej Górze, udział pracownika Centrum jako juror w komisji konkursowej.

 

18.10.2017 r.

Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Klub Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie

 • Krok w przyszłość – planowanie kariery zawodowej na podstawie analizy kompetencji osobistych
  i zawodowych
  – zajęcia grupowe dla uczestników KIS.

 

19.10.2017 r.

Partner: Warsztat Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze

 • Poznaję siebie – moje zainteresowania – zajęcia grupowe dla uczestników WTZ.

 

19.10.2017 r.

Partner: Areszt Śledczy w Jeleniej Górze

 • Ja na rynku pracy - jak wykorzystać własne zasoby kompetencyjne – grupowa informacja zawodowa.

 

20.10.2017 r.

Partnerzy: OHP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Biuro Karier

 • Stosowane narzędzia i metody w ocenie kompetencji klientów poradnictwa zawodowego – spotkanie organizowane przez CIiPKZ w Jeleniej Górze, wymiana dobrych praktyk.

  

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy

 

17.10.2017 r.

Partnerzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Urząd Miasta Legnica, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

 • Udział w Grze Miejskiej „Kariera w Legnicy” dla maturzystów legnickich szkół i nauczycieli, pod hasłem „Ja na rynku pracy – moje talenty i moje kompetencje”. Podczas pierwszego etapu Gry drużyny ze szkół przystąpią do konkursu na komiks. Drugi etap Gry zostanie przeprowadzony metodą „World Cafe”.

 

18.10.2017 r.

Partnerzy: Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Agencje Zatrudnienia

 • Ja na rynku pracy – moje talenty i kompetencje – grupowe zajęcia informacyjne dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy przeprowadzone podczas Targów Edukacji i Pracy.

 

18.10.2017 r.

Partner: Warsztaty Terapii Zajęciowej „Słoneczko” w Lubinie

 • Talenty i kompetencje uczestników WTZ, zajęcia grupowe.

 

20.10.2017 r.

Partner: Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” w Lubinie

 • Talenty i kompetencje uczestników WTZ, zajęcia grupowe.

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

 

17.10.2017 r.

Partner: Zakład Karny w Kłodzku

 • Moje talenty szansą na powrót na rynek pracy, zajęcia grupowe z udziałem osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Kłodzku.

  

SPECJALNA KONFERENCJA DWUP
organizowana przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu.

 

19.10.2017 r.

Konferencja pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Robota nie tylko dla robota - Rola Publicznych Służb Zatrudnienia w procesie reaktywacji i wsparcia zawodów rzemieślniczych w regionie”.

Komitet Naukowy konferencji tworzą:
dr hab. Bożena Wojtasik – Profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Katedra Andragogiki i Poradoznawstwa;
dr Joanna Minta – Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa;
dr Bogna Bartosz – Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych, Zakład Psychologii Osobowości, Uniwersytet Wrocławski;
dr Violetta Drabik-Podgórna – Adiunkt w Zakładzie Poradoznawstwa i Zastępca Kierownika Katedry UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego, Instytut Pedagogii, Uniwersytet Wrocławski.
 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław