Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania informacji o działalności, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.

Złożenie informacji o działalności agencji zatrudnienia za 2018 r. będzie możliwe w terminie od 1 do 31 stycznia 2019 r. 

Informacja o działalności agencji może zostać złożona:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR)  http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz i powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  2. w formie papierowej - za pośrednictwem STOR  http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz, przy czym po wprowadzeniu danych z działalności przez agencję zatrudnienia do systemu STOR, należy formularz sprawozdawczy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą tradycyjną na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).

Formularze można złożyć również osobiście w siedzibie Urzędu i trzech jego filiach: Filia we Wrocławiu al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, Filia w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra, Filia w Legnicy Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica.

Formularz rocznej informacji oraz instrukcja składania wniosku lub innego dokumentu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia znajduje się na stronie:  http://stor.praca.gov.pl /portal/#/ kraz w zakładce „składanie wniosków – zasady składania wniosków i innych dokumentów”.

Dane wykazane w rocznej informacji o działalności agencji powinny być zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie:
- pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej należy wypełnić pkt  1.1 i 1.2 i 1.3,
- działalność w zakresie kierowania osób do pracy za granicą  u pracodawców zagranicznych wykazujemy w pkt 2.1 i 2.2,
- w przypadku prowadzenia doradztwa personalnego wypełniamy pkt 3,
- działalność poradnictwa zawodowego wykazujemy w pkt 4,
- działalność w zakresie pracy tymczasowej należy wykazać w pkt 5.1 i 5.2 i 5.3.

Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania agencji, zgodnie z zapisami widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław