Działalność dolnośląskich agencji zatrudnienia – wyniki badania


Obrazek - wyniki badań

Za nami prezentacja wyników badania dotyczącego działalności agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim oraz współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia. W listopadowym spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele pracodawców, publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia, biur karier, organizacji pozarządowych, urzędu statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej i innych instytucji związanych z tą tematyką.

Badanie, na zlecenie DWUP, zostało przeprowadzone w okresie lipiec–wrzesień 2018 r. przez firmę badawczą ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku z Kutna. Jego głównym celem była kompleksowa inwentaryzacja agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim, analiza ich funkcjonowania oraz skuteczności działania na regionalnym rynku pracy. Wykorzystano wywiady telefoniczne, za pomocą ankiety internetowej oraz wywiady bezpośrednie indywidualne i grupowe z przedstawicielami agencji zatrudnienia z województwa dolnośląskiego oraz przedstawicielami publicznych służb zatrudnienia.

Badanie sfinansowano ze środków Funduszu Pracy.
Raport z badania można pobrać ze strony internetowej www.dwup.pl, zakładka Badania/Analizy rynku pracy.