Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Tarcza antykryzysowa 4.0 – ważne zmiany i dodatkowe świadczenia dla przedsiębiorców


Kolejne zmiany w rządowej Tarczy antykryzysowej obowiązują.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

  • Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy – art. 15g ust. 1, art. 15g ust. 1a, art. 15g 1

Nowe podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie to:
- państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem kultury instytucja kultury;
- kościelna osoba prawna oraz jej jednostka organizacyjna;
- samorządowa instytucja kultury;
- spółki wodne.

Po nowelizacji odrębnie uregulowano proporcje dofinansowania w samorządowych jednostkach kultury. W tym przypadku dofinansowanie jest w proporcji: 40% pokrywa Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 60% organizator, czyli dana JST.
Przykład: pracownik z wynagrodzeniem 2600 zł brutto, z tego dofinansowane jest 1300 zł w proporcji: 520 zł dopłaci FGŚP, 780 zł zapłaci JST, reszta to koszt własny danej jednostki kultury.
Data do obliczenia spadku obrotów, po nowelizacji przypada po 31.12.2019r. (a nie jak wcześniej po 01.01.2020r.)

  •  Nowość. Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem – art. 15gg

Wszystkie podmioty, które mogą składać wnioski o dofinansowanie z FGŚP – oprócz samorządowych jednostek kultury i spółek wodnych – u których wystąpił spadek obrotów, mogą wystąpić z wnioskiem dla osób nie objętych przestojem, ani obniżonym wymiarem czasu pracy i uzyskać wsparcie.
Kwota wsparcia to połowa pensji, ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia. Świadczenia te również przysługują maksymalnie przez 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku.
Należy jednak pamiętać, że pomoc z art. 15gg można uzyskać wyłącznie, jeżeli pracodawca nie uzyskał pomocy na tych samych pracowników i z tego samego tytułu.

Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie na www.praca.gov.pl

Treść zmian w ustawie (pobierz)

UWAGA
Jeżeli przedsiębiorca/podmiot skorzystał przez okres 3 miesięcy z pomocy na podstawie art. 15g, to nie przysługuje mu pomoc z art. 15 gg na tych samych pracowników.
Jeżeli zaś skorzystał z pomocy na podstawie art. 15g przez okres 1 lub 2 miesięcy, to na tych samych pracowników może uzyskać pomoc z art. 15gg odpowiednio przez 2 lub 1 miesiąc. Zasada jest taka, że dany podmiot na tych samych pracowników może uzyskać pomoc przez okres 3 miesięcy łącznie z art. 15g i 15gg.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
tel. 71 39 74 110 lub 71 39 74 111,
tel. 71 39 74 114 lub 71 39 74 298,
e-mail: tarcza@dwup.pl

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław